افتيمون شير

سایت رسمی دکتر میرغضنفری دستور افتيمون شير: 20 گرم افتيمون در يك ليوان شير داغ شيره كشي شود بعلاوه كمي نمك، يك ساعت پس از صبحانه سبك خورده شده و بعد از آن چيزي نخورید تا اسهال تمام شود. شیره کشی: افتيمون – old.ravazadeh.com افتيمون: گیاهی است از تیره پیچک صحرایی علفی، یکساله و دارای ساقه­ های ظریف و باریک است که قابلیت انعطاف داشته و به صورت انگل روی گیاهانی نظیر یونجه، آویشن و غیره می­پیچد . 1ـ محلل، ملطف و مفتح سدد

مسهل سودا و بلغم . … داروهاي گياهي – salamat-kade.com افتيمون را جدا پودر كرده و آن را يك شبانه‏روز در گلاب بخيسانند. سپس، بقيه ادويه پودر شده را با آن مخلوط نموده و خشك كنند و در كپسول نمايند. (توجه: مقدار افتيمون در ساخت كپسول نصف مقدار آن در شربت است). در مورد گیاه افتیمون به فرانسوي به طور كلي انواع آن را Cuscute و به انگليسي Dodder نامند در كتب طب سنتي انواع آن با نامهاي « آفتيمون» ، «آفيثيمون»، «كُشوث» و «كشوت» آورده شده است گياهي است از خانوادة Convolvulaceae يا Cuscutaceae ، بيش از 80 گونه آن تا حال … ‫مالیخولیا و جنون از دیدگاه طب سنتی ایران – مرکز آموزشی و … براى نضج كامل، روزها شير را جوشانيده و در آخر مقدار چهار تا پنج مثقال افتيمون در آن بريزند. پس از سرد شدن اگر سكنجبين هم به آن اضافه كنند بهتر است. محلول را صاف نموده و مورد استفاده قرار مى دهند. مى توان از داروى مفرح كه … فوائدوخواص انسان وحیوان و نيز مخلوط با افتيمون سوداى سوخته را بيرون مى‏راند. شير اشتهاى خوراك مى‏دهد و تشنگى‏آور است. شير ترش (ماست) بسيار بد گوارش است و خلط خام به وجود مى‏آورد اما معده‏اى كه به طور عارضى گرم باشد آن را هضم مى‏كند. گوشت … يبوست و ورم سيگموئيد و راست روده و بواسير در بواسير خوردن افتيمون با آب شير بسيار نافع است. چنانچه آب آلو با سنا هم همراه با افتيمون داده شود عمل مسهل را انجام خواهد داد. در شقاق مقعد، مى‏توان يك مثقال موم زرد را در روغن كوهان شتر حل نموده و در ده مثقال آب تره و سه … سرطان و شیوه های درمان آن در طب سنتی سرطان چيست؟ تاريخچه سرطان در معناي لغوي واژه اي به فارسي يعني چنگار يا خرچنگ است اولين بار بقراط اين واژه را بكار برد و هزاروپانصد ســــــال بعد ابوعــــلي انواع ادويه ها و چاي هاي سنتي و مزاج آن ها افتيمون. گرم و خشك . 3-2. زعفران، كتيرا، روغن بادام، صمغ عربي … خوردن آن ناشتا و يا همراه شير مضر بوده، بهترين مصلح قهوه كه طعم و رايحه آن را لذيذ مي كند زعفران است. گل گاوزبان: مفرح، قوي روح و حرارت غريزي و قلب و مغز و كبد، م� طبیعت ودرمان | فوائد و خواص ميوه‏ فوائد و خواص ميوه، ص: 21 حقنه با آب برگ آن يا با آب برگ پخته آن براى درد روده و بيرون آمدگى مقعد/ ماليدن 2 تا 3 درم آن با آب ملايم جهت گزش سگ ديوانه و رتيل و با سكنجبين جهت تب و با آب و عسل جهت خرد كردن سنگ كليه و مثانه، درمان تب … سایت رسمی دکتر میرغضنفری دستور افتيمون شير: 20 گرم افتيمون در يك ليوان شير داغ شيره كشي شود بعلاوه كمي نمك، يك ساعت پس از صبحانه سبك خورده شده و بعد از آن چيزي نخورید تا اسهال تمام شود. شیره کشی: افتيمون – old.ravazadeh.com افتيمون: گیاهی است از تیره پیچک صحرایی علفی، یکساله و دارای ساقه­ های ظریف و باریک است که قابلیت انعطاف داشته و به صورت انگل روی گیاهانی نظیر یونجه، آویشن و غیره می­پیچد . 1ـ محلل، ملطف و مفتح سدد و مسهل سودا و بلغم . … داروهاي گياهي – salamat-kade.com افتيمون را جدا پودر كرده و آن را يك شبانه‏روز در گلاب بخيسانند. سپس، بقيه ادويه پودر شده را با آن مخلوط نموده و خشك كنند و در كپسول نمايند. (توجه: مقدار افتيمون در ساخت كپسول نصف مقدار آن در شربت است). در مورد گیاه افتیمون به فرانسوي به طور كلي انواع آن را Cuscute و به انگليسي Dodder نامند در كتب طب سنتي انواع آن با نامهاي « آفتيمون» ، «آفيثيمون»، «كُشوث» و «كشوت» آورده شده است گياهي است از خانوادة Convolvulaceae يا Cuscutaceae ، بيش از 80 گونه آن تا حال … ‫مالیخولیا و جنون از دیدگاه طب سنتی ایران – مرکز آموزشی و … براى نضج كامل، روزها شير را جوشانيده و در آخر مقدار چهار تا پنج مثقال افتيمون در آن بريزند. پس از سرد شدن اگر سكنجبين هم به آن اضافه كنند بهتر است. محلول را صاف نموده و مورد استفاده قرار مى دهند. مى توان از داروى مفرح كه … فوائدوخواص انسان وحیوان و نيز مخلوط با افتيمون سوداى سوخته را بيرون مى‏راند. شير اشتهاى خوراك مى‏دهد و تشنگى‏آور است. شير ترش (ماست) بسيار بد گوارش است و خلط خام به وجود مى‏آورد اما معده‏اى كه به طور عارضى گرم باشد آن را هضم مى‏كند. گوشت … يبوست و ورم سيگموئيد و راست روده و بواسير در بواسير خوردن افتيمون با آب شير بسيار نافع است. چنانچه آب آلو با سنا هم همراه با افتيمون داده شود عمل مسهل را انجام خواهد داد. در شقاق مقعد، مى‏توان يك مثقال موم زرد را در روغن كوهان شتر حل نموده و در ده مثقال آب تره و سه … سرطان و شیوه های درمان آن در طب سنتی سرطان چيست؟ تاريخچه سرطان در معناي لغوي واژه اي به فارسي يعني چنگار يا خرچنگ است اولين بار بقراط اين واژه را بكار برد و هزاروپانصد ســــــال بعد ابوعــــلي انواع ادويه ها و چاي هاي سنتي و مزاج آن ها افتيمون. گرم و خشك . 3-2. زعفران، كتيرا، روغن بادام، صمغ عربي … خوردن آن ناشتا و يا همراه شير مضر بوده، بهترين مصلح قهوه كه طعم و رايحه آن را لذيذ مي كند زعفران است. گل گاوزبان: مفرح، قوي روح و حرارت غريزي و قلب و مغز و كبد، م� طبیعت ودرمان | فوائد و خواص ميوه‏ فوائد و خواص ميوه، ص: 21 حقنه با آب برگ آن يا با آب برگ پخته آن براى درد روده و بيرون آمدگى مقعد/ ماليدن 2 تا 3 درم آن با آب ملايم جهت گزش سگ ديوانه و رتيل و با سكنجبين جهت تب و با آب و عسل جهت خرد كردن سنگ كليه و مثانه، درمان تب … سایت رسمی دکتر میرغضنفری دستور افتيمون شير: 20 گرم افتيمون در يك ليوان شير داغ شيره كشي شود بعلاوه كمي نمك، يك ساعت پس از صبحانه سبك خورده شده و بعد از آن چيزي نخورید تا اسهال تمام شود. شیره کشی: افتيمون – old.ravazadeh.com افتيمون: گیاهی است از تیره پیچک صحرایی علفی، یکساله و دارای ساقه­ های ظریف و باریک است که قابلیت انعطاف داشته و به صورت انگل روی گیاهانی نظیر یونجه، آویشن و غیره می­پیچد . 1ـ محلل، ملطف و مفتح سدد و مسهل سودا و بلغم . … داروهاي گياهي – salamat-kade.com افتيمون را جدا پودر كرده و آن را يك شبانه‏روز در گلاب بخيسانند. سپس، بقيه ادويه پودر شده را با آن مخلوط نموده و خشك كنند و در كپسول نمايند. (توجه: مقدار افتيمون در ساخت كپسول نصف مقدار آن در شربت است). در مورد گیاه افتیمون به فرانسوي به طور كلي انواع آن را Cuscute و به انگليسي Dodder نامند در كتب طب سنتي انواع آن با نامهاي « آفتيمون» ، «آفيثيمون»، «كُشوث» و «كشوت» آورده شده است گياهي است از خانوادة Convolvulaceae يا Cuscutaceae ، بيش از 80 گونه آن تا حال … ‫مالیخولیا و جنون از دیدگاه طب سنتی ایران – مرکز آموزشی و … براى نضج كامل، روزها شير را جوشانيده و در آخر مقدار چهار تا پنج مثقال افتيمون در آن بريزند. پس از سرد شدن اگر سكنجبين هم به آن اضافه كنند بهتر است. محلول را صاف نموده و مورد استفاده قرار مى دهند. مى توان از داروى مفرح كه … فوائدوخواص انسان وحیوان و نيز مخلوط با افتيمون سوداى سوخته را بيرون مى‏راند. شير اشتهاى خوراك مى‏دهد و تشنگى‏آور است. شير ترش (ماست) بسيار بد گوارش است و خلط خام به وجود مى‏آورد اما معده‏اى كه به طور عارضى گرم باشد آن را هضم مى‏كند. گوشت … يبوست و ورم سيگموئيد و راست روده و بواسير در بواسير خوردن افتيمون با آب شير بسيار نافع است. چنانچه آب آلو با سنا هم همراه با افتيمون داده شود عمل مسهل را انجام خواهد داد. در شقاق مقعد، مى‏توان يك مثقال موم زرد را در روغن كوهان شتر حل نموده و در ده مثقال آب تره و سه … سرطان و شیوه های درمان آن در طب سنتی سرطان چيست؟ تاريخچه سرطان در معناي لغوي واژه اي به فارسي يعني چنگار يا خرچنگ است اولين بار بقراط اين واژه را بكار برد و هزاروپانصد ســــــال بعد ابوعــــلي انواع ادويه ها و چاي هاي سنتي و مزاج آن ها افتيمون. گرم و خشك . 3-2. زعفران، كتيرا، روغن بادام، صمغ عربي … خوردن آن ناشتا و يا همراه شير مضر بوده، بهترين مصلح قهوه كه طعم و رايحه آن را لذيذ مي كند زعفران است. گل گاوزبان: مفرح، قوي روح و حرارت غريزي و قلب و مغز و كبد، م� طبیعت ودرمان | فوائد و خواص ميوه‏ فوائد و خواص ميوه، ص: 21 حقنه با آب برگ آن يا با آب برگ پخته آن براى درد روده و بيرون آمدگى مقعد/ ماليدن 2 تا 3 درم آن با آب ملايم جهت گزش سگ ديوانه و رتيل و با سكنجبين جهت تب و با آب و عسل جهت خرد كردن سنگ كليه و مثانه، درمان تب … سایت رسمی دکتر میرغضنفری دستور افتيمون شير: 20 گرم افتيمون در يك ليوان شير داغ شيره كشي شود بعلاوه كمي نمك، يك ساعت پس از صبحانه سبك خورده شده و بعد از آن چيزي نخورید تا اسهال تمام شود. شیره کشی: افتيمون – old.ravazadeh.com افتيمون: گیاهی است از تیره پیچک صحرایی علفی، یکساله و دارای ساقه­ های ظریف و باریک است که قابلیت انعطاف داشته و به صورت انگل روی گیاهانی نظیر یونجه، آویشن و غیره می­پیچد . 1ـ محلل، ملطف و مفتح سدد و مسهل سودا و بلغم . … داروهاي گياهي – salamat-kade.com افتيمون را جدا پودر كرده و آن را يك شبانه‏روز در گلاب بخيسانند. سپس، بقيه ادويه پودر شده را با آن مخلوط نموده و خشك كنند و در كپسول نمايند. (توجه: مقدار افتيمون در ساخت كپسول نصف مقدار آن در شربت است). در مورد گیاه افتیمون به فرانسوي به طور كلي انواع آن را Cuscute و به انگليسي Dodder نامند در كتب طب سنتي انواع آن با نامهاي « آفتيمون» ، «آفيثيمون»، «كُشوث» و «كشوت» آورده شده است گياهي است از خانوادة Convolvulaceae يا Cuscutaceae ، بيش از 80 گونه آن تا حال … ‫مالیخولیا و جنون از دیدگاه طب سنتی ایران – مرکز آموزشی و … براى نضج كامل، روزها شير را جوشانيده و در آخر مقدار چهار تا پنج مثقال افتيمون در آن بريزند. پس از سرد شدن اگر سكنجبين هم به آن اضافه كنند بهتر است. محلول را صاف نموده و مورد استفاده قرار مى دهند. مى توان از داروى مفرح كه … فوائدوخواص انسان وحیوان و نيز مخلوط با افتيمون سوداى سوخته را بيرون مى‏راند. شير اشتهاى خوراك مى‏دهد و تشنگى‏آور است. شير ترش (ماست) بسيار بد گوارش است و خلط خام به وجود مى‏آورد اما معده‏اى كه به طور عارضى گرم باشد آن را هضم مى‏كند. گوشت … يبوست و ورم سيگموئيد و راست روده و بواسير در بواسير خوردن افتيمون با آب شير بسيار نافع است. چنانچه آب آلو با سنا هم همراه با افتيمون داده شود عمل مسهل را انجام خواهد داد. در شقاق مقعد، مى‏توان يك مثقال موم زرد را در روغن كوهان شتر حل نموده و در ده مثقال آب تره و سه … سرطان و شیوه های درمان آن در طب سنتی سرطان چيست؟ تاريخچه سرطان در معناي لغوي واژه اي به فارسي يعني چنگار يا خرچنگ است اولين بار بقراط اين واژه را بكار برد و هزاروپانصد ســــــال بعد ابوعــــلي انواع ادويه ها و چاي هاي سنتي و مزاج آن ها افتيمون. گرم و خشك . 3-2. زعفران، كتيرا، روغن بادام، صمغ عربي … خوردن آن ناشتا و يا همراه شير مضر بوده، بهترين مصلح قهوه كه طعم و رايحه آن را لذيذ مي كند زعفران است. گل گاوزبان: مفرح، قوي روح و حرارت غريزي و قلب و مغز و كبد، م� طبیعت ودرمان | فوائد و خواص ميوه‏ فوائد و خواص ميوه، ص: 21 حقنه با آب برگ آن يا با آب برگ پخته آن براى درد روده و بيرون آمدگى مقعد/ ماليدن 2 تا 3 درم آن با آب ملايم جهت گزش سگ ديوانه و رتيل و با سكنجبين جهت تب و با آب و عسل جهت خرد كردن سنگ كليه و مثانه، درمان تب … سایت رسمی دکتر میرغضنفری دستور افتيمون شير: 20 گرم افتيمون در يك ليوان شير داغ شيره كشي شود بعلاوه كمي نمك، يك ساعت پس از صبحانه سبك خورده شده و بعد از آن چيزي نخورید تا اسهال تمام شود. شیره کشی: افتيمون – old.ravazadeh.com افتيمون: گیاهی است از تیره پیچک صحرایی علفی، یکساله و دارای ساقه­ های ظریف و باریک است که قابلیت انعطاف داشته و به صورت انگل روی گیاهانی نظیر یونجه، آویشن و غیره می­پیچد . 1ـ محلل، ملطف و مفتح سدد و مسهل سودا و بلغم . … داروهاي گياهي – salamat-kade.com افتيمون را جدا پودر كرده و آن را يك شبانه‏روز در گلاب بخيسانند. سپس، بقيه ادويه پودر شده را با آن مخلوط نموده و خشك كنند و در كپسول نمايند. (توجه: مقدار افتيمون در ساخت كپسول نصف مقدار آن در شربت است). در مورد گیاه افتیمون به فرانسوي به طور كلي انواع آن را Cuscute و به انگليسي Dodder نامند در كتب طب سنتي انواع آن با نامهاي « آفتيمون» ، «آفيثيمون»، «كُشوث» و «كشوت» آورده شده است گياهي است از خانوادة Convolvulaceae يا Cuscutaceae ، بيش از 80 گونه آن تا حال … ‫مالیخولیا و جنون از دیدگاه طب سنتی ایران – مرکز آموزشی و … براى نضج كامل، روزها شير را جوشانيده و در آخر مقدار چهار تا پنج مثقال افتيمون در آن بريزند. پس از سرد شدن اگر سكنجبين هم به آن اضافه كنند بهتر است. محلول را صاف نموده و مورد استفاده قرار مى دهند. مى توان از داروى مفرح كه … فوائدوخواص انسان وحیوان و نيز مخلوط با افتيمون سوداى سوخته را بيرون مى‏راند. شير اشتهاى خوراك مى‏دهد و تشنگى‏آور است. شير ترش (ماست) بسيار بد گوارش است و خلط خام به وجود مى‏آورد اما معده‏اى كه به طور عارضى گرم باشد آن را هضم مى‏كند. گوشت … يبوست و ورم سيگموئيد و راست روده و بواسير در بواسير خوردن افتيمون با آب شير بسيار نافع است. چنانچه آب آلو با سنا هم همراه با افتيمون داده شود عمل مسهل را انجام خواهد داد. در شقاق مقعد، مى‏توان يك مثقال موم زرد را در روغن كوهان شتر حل نموده و در ده مثقال آب تره و سه … سرطان و شیوه های درمان آن در طب سنتی سرطان چيست؟ تاريخچه سرطان در معناي لغوي واژه اي به فارسي يعني چنگار يا خرچنگ است اولين بار بقراط اين واژه را بكار برد و هزاروپانصد ســــــال بعد ابوعــــلي انواع ادويه ها و چاي هاي سنتي و مزاج آن ها افتيمون. گرم و خشك . 3-2. زعفران، كتيرا، روغن بادام، صمغ عربي … خوردن آن ناشتا و يا همراه شير مضر بوده، بهترين مصلح قهوه كه طعم و رايحه آن را لذيذ مي كند زعفران است. گل گاوزبان: مفرح، قوي روح و حرارت غريزي و قلب و مغز و كبد، م� طبیعت ودرمان | فوائد و خواص ميوه‏ فوائد و خواص ميوه، ص: 21 حقنه با آب برگ آن يا با آب برگ پخته آن براى درد روده و بيرون آمدگى مقعد/ ماليدن 2 تا 3 درم آن با آب ملايم جهت گزش سگ ديوانه و رتيل و با سكنجبين جهت تب و با آب و عسل جهت خرد كردن سنگ كليه و مثانه، درمان تب … (افتيمون شير)

افتيمون شير…

(افتيمون شير)

-[افتيمون شير]-
سایت رسمی دکتر میرغضنفری افتيمون – old.ravazadeh.com داروهاي گياهي – salamat-kade.com در مورد گیاه افتیمون ‫مالیخولیا و جنون از دیدگاه طب سنتی ایران – مرکز آموزشی و … فوائدوخواص انسان وحیوان يبوست و ورم سيگموئيد و راست روده و بواسير سرطان و شیوه های درمان آن در طب سنتی انواع ادويه ها و چاي هاي سنتي و مزاج آن ها طبیعت ودرمان | فوائد و خواص ميوه‏ سایت رسمی دکتر میرغضنفری افتيمون – old.ravazadeh.com داروهاي گياهي – salamat-kade.com در مورد گیاه افتیمون ‫مالیخولیا و جنون از دیدگاه طب سنتی ایران – مرکز آموزشی و … فوائدوخواص انسان وحیوان يبوست و ورم سيگموئيد و راست روده و بواسير سرطان و شیوه های درمان آن در طب سنتی انواع ادويه ها و چاي هاي سنتي و مزاج آن ها طبیعت ودرمان | فوائد و خواص ميوه‏ سایت رسمی دکتر میرغضنفری افتيمون – old.ravazadeh.com داروهاي گياهي – salamat-kade.com در مورد گیاه افتیمون ‫مالیخولیا و جنون از دیدگاه طب سنتی ایران – مرکز آموزشی و … فوائدوخواص انسان وحیوان يبوست و ورم سيگموئيد و راست روده و بواسير سرطان و شیوه های درمان آن در طب سنتی انواع ادويه ها و چاي هاي سنتي و مزاج آن ها طبیعت ودرمان | فوائد و خواص ميوه‏ سایت رسمی دکتر میرغضنفری افتيمون – old.ravazadeh.com داروهاي گياهي – salamat-kade.com در مورد گیاه افتیمون ‫مالیخولیا و جنون از دیدگاه طب سنتی ایران – مرکز آموزشی و … فوائدوخواص انسان وحیوان يبوست و ورم سيگموئيد و راست روده و بواسير سرطان و شیوه های درمان آن در طب سنتی انواع ادويه ها و چاي هاي سنتي و مزاج آن ها طبیعت ودرمان | فوائد و خواص ميوه‏ سایت رسمی دکتر میرغضنفری افتيمون – old.ravazadeh.com داروهاي گياهي – salamat-kade.com در مورد گیاه افتیمون ‫مالیخولیا و جنون از دیدگاه طب سنتی ایران – مرکز آموزشی و … فوائدوخواص انسان وحیوان يبوست و ورم سيگموئيد و راست روده و بواسير سرطان و شیوه های درمان آن در طب سنتی انواع ادويه ها و چاي هاي سنتي و مزاج آن ها طبیعت ودرمان | فوائد و خواص ميوه‏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *