دانلود زان رخ همچو

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان دوش دوش | باکیفیت 320 و 128 … 24/10/2020 · زان رخ همچو آذر زد؛ جانم می ده گلم می ده سوخت همه خرمنم؛ یکسره جان و تنم! کشته ی عشقت منم… ای صنم بد مکن؛ بیش از این ظلم بی حد مکن جانم بیش از این؛ ظلمِ بی حد مکن ♫ دانلود فول آلبوم تمامی آهنگ های محمدرضا شجریان. پخش آنلاین … دانلود آهنگ محمدرضا شجریان به نام دوش دوش زان رخ همچو آذر زد جانم ای دل جانم ای دل. سوخت همه خرمنم یکسره

جان و تنم کشته عشقت منم ای صنم ، بد مکن. پیش از این ظلم بی حد مکن پیش از این ظلم بی حد مکن دانلود آهنگ محمدرضا شجریان دوش دوش دانلود آهنگ … زان رخ همچو آذر زد جانم ای دل جانم ای دل . سوخت همه خرمنم یکسره جان و تنم کشته عشقت منم ای صنم ، بد مکن. پیش از این ظلم بی حد مکن پیش از این ظلم بی حد مکن ♥♥♥ دوش دوش دوش که آن گرد ، گرد گنبد مینا. آبله گون شد … دانلود آهنگ غزل شاکری دوش دوش (دوش که آن مه لقا) – ایزی موزیک زان رخ همچو آذر زد جانم ذر زد جانم ذر زد . سوخت سوخت سوخت سوخت همه خرمنم. کشته عشقت منم یکسره جان و تنم. ای صنم بد مکن پیش از این ظلم بی حد مکن. جانم پیش از این ظلم بی حد مکن سوخت سوخت سوخت. دانلود آهنگ دوش دوش غزل شاکری. به این … دوش دوش شجریان { دانلود آهنگ کیفیت اصلی متن } آتش اندر دلم بر زد زان رخ همچو آذر زد atash andar delam bar zad zan rokhe hamcho azar zad ♫ سوخت همه خرمنم یکسره جان و تنم sookht hame kharmanam yeksare jano tanam ♫ کشته عشقت منم ای صنم بد مکن koshteye eshghat manam ey sanam bad makon ♫ بیش از این ظلم بیحد مکن bish az in zolme bihad makon … محمدرضا شجریان دوش دوش، دانلود آهنگ جدید محمدرضا شجریان … دانلود آهنگ … زان رخ همچو آذر زد جانم ای دل جانم ای دل سوخت همه خرمنم یکسره جان و تنم کشته عشقت منم ای صنم ، بد مکن پیش از این ظلم بی حد مکن پیش از این ظلم بی حد مکن. موضوع : موزیک ، موزیک ایرانی ، پیشنهاد ما | 6,164 بازدید. Dosh Dosh … دانلود آهنگ دوش دوش محمدرضا شجریان 320 و 128 متن آهنگ دانلود آهنگ دوش … زان رخ همچو آذر زد [جانم ای دل] سوخت همه خرمنم، یکسره جان و تنم کشته عشقت منم، [ای صنم] بد مکن بیش از این، ظلم بی‌حد مکن [جانم] بیش از این، ظلم بی‌حد مکن [دوش، دوش،] دوش که آن گرد، گرد گنبد مینا آبله‌گون شد … دانلود آهنگ غزل شاکری به نام دوش که آن مه لقا دانلود آهنگ غزل … زان رخ همچو آذر زد جانم . ذر زد جانم ذر زد. سوخت سوخت سوخت. سوخت همه خرمنم. کشته عشقت منم. یکسره جان و تنم. ای صنـــم، بــد مکــن، پیش از این ظلم بی حد مکن. جانم پیش از این ظلم بی حد مکن. سوخت سوخت سوخت. آتش … دانلود آهنگ محمدرضا شجریان به نام دوش دوش – زیگما زان رخ همچو آزر زد جانم زر زد جانم زر زد . سوخت سوخت سوخت. سوخت همه خرمنم کشته عشقت منم یکسره جان و تنم ای صنم بد مکن. بیش از این ظلم بی حد مکن. جانم بیش از این ظلم بی حد مکن. سوخت سوخت سوخت. پخش آنلاین آهنگ دوش دوش از محمدرضا … دانلود آهنگ محمدرضا شجریان دوش دوش | باکیفیت 320 و 128 … 24/10/2020 · زان رخ همچو آذر زد؛ جانم می ده گلم می ده سوخت همه خرمنم؛ یکسره جان و تنم! کشته ی عشقت منم… ای صنم بد مکن؛ بیش از این ظلم بی حد مکن جانم بیش از این؛ ظلمِ بی حد مکن ♫ دانلود فول آلبوم تمامی آهنگ های محمدرضا شجریان. پخش آنلاین … دانلود آهنگ محمدرضا شجریان به نام دوش دوش زان رخ همچو آذر زد جانم ای دل جانم ای دل. سوخت همه خرمنم یکسره جان و تنم کشته عشقت منم ای صنم ، بد مکن. پیش از این ظلم بی حد مکن پیش از این ظلم بی حد مکن دانلود آهنگ محمدرضا شجریان دوش دوش دانلود آهنگ … زان رخ همچو آذر زد جانم ای دل جانم ای دل . سوخت همه خرمنم یکسره جان و تنم کشته عشقت منم ای صنم ، بد مکن. پیش از این ظلم بی حد مکن پیش از این ظلم بی حد مکن ♥♥♥ دوش دوش دوش که آن گرد ، گرد گنبد مینا. آبله گون شد … دانلود آهنگ غزل شاکری دوش دوش (دوش که آن مه لقا) – ایزی موزیک زان رخ همچو آذر زد جانم ذر زد جانم ذر زد . سوخت سوخت سوخت سوخت همه خرمنم. کشته عشقت منم یکسره جان و تنم. ای صنم بد مکن پیش از این ظلم بی حد مکن. جانم پیش از این ظلم بی حد مکن سوخت سوخت سوخت. دانلود آهنگ دوش دوش غزل شاکری. به این … دوش دوش شجریان { دانلود آهنگ کیفیت اصلی متن } آتش اندر دلم بر زد زان رخ همچو آذر زد atash andar delam bar zad zan rokhe hamcho azar zad ♫ سوخت همه خرمنم یکسره جان و تنم sookht hame kharmanam yeksare jano tanam ♫ کشته عشقت منم ای صنم بد مکن koshteye eshghat manam ey sanam bad makon ♫ بیش از این ظلم بیحد مکن bish az in zolme bihad makon … محمدرضا شجریان دوش دوش، دانلود آهنگ جدید محمدرضا شجریان … دانلود آهنگ … زان رخ همچو آذر زد جانم ای دل جانم ای دل سوخت همه خرمنم یکسره جان و تنم کشته عشقت منم ای صنم ، بد مکن پیش از این ظلم بی حد مکن پیش از این ظلم بی حد مکن. موضوع : موزیک ، موزیک ایرانی ، پیشنهاد ما | 6,164 بازدید. Dosh Dosh … دانلود آهنگ دوش دوش محمدرضا شجریان 320 و 128 متن آهنگ دانلود آهنگ دوش … زان رخ همچو آذر زد [جانم ای دل] سوخت همه خرمنم، یکسره جان و تنم کشته عشقت منم، [ای صنم] بد مکن بیش از این، ظلم بی‌حد مکن [جانم] بیش از این، ظلم بی‌حد مکن [دوش، دوش،] دوش که آن گرد، گرد گنبد مینا آبله‌گون شد … دانلود آهنگ غزل شاکری به نام دوش که آن مه لقا دانلود آهنگ غزل … زان رخ همچو آذر زد جانم . ذر زد جانم ذر زد. سوخت سوخت سوخت. سوخت همه خرمنم. کشته عشقت منم. یکسره جان و تنم. ای صنـــم، بــد مکــن، پیش از این ظلم بی حد مکن. جانم پیش از این ظلم بی حد مکن. سوخت سوخت سوخت. آتش … دانلود آهنگ محمدرضا شجریان به نام دوش دوش – زیگما زان رخ همچو آزر زد جانم زر زد جانم زر زد . سوخت سوخت سوخت. سوخت همه خرمنم کشته عشقت منم یکسره جان و تنم ای صنم بد مکن. بیش از این ظلم بی حد مکن. جانم بیش از این ظلم بی حد مکن. سوخت سوخت سوخت. پخش آنلاین آهنگ دوش دوش از محمدرضا … دانلود آهنگ محمدرضا شجریان دوش دوش | باکیفیت 320 و 128 … 24/10/2020 · زان رخ همچو آذر زد؛ جانم می ده گلم می ده سوخت همه خرمنم؛ یکسره جان و تنم! کشته ی عشقت منم… ای صنم بد مکن؛ بیش از این ظلم بی حد مکن جانم بیش از این؛ ظلمِ بی حد مکن ♫ دانلود فول آلبوم تمامی آهنگ های محمدرضا شجریان. پخش آنلاین … دانلود آهنگ محمدرضا شجریان به نام دوش دوش زان رخ همچو آذر زد جانم ای دل جانم ای دل. سوخت همه خرمنم یکسره جان و تنم کشته عشقت منم ای صنم ، بد مکن. پیش از این ظلم بی حد مکن پیش از این ظلم بی حد مکن دانلود آهنگ محمدرضا شجریان دوش دوش دانلود آهنگ … زان رخ همچو آذر زد جانم ای دل جانم ای دل . سوخت همه خرمنم یکسره جان و تنم کشته عشقت منم ای صنم ، بد مکن. پیش از این ظلم بی حد مکن پیش از این ظلم بی حد مکن ♥♥♥ دوش دوش دوش که آن گرد ، گرد گنبد مینا. آبله گون شد … دانلود آهنگ غزل شاکری دوش دوش (دوش که آن مه لقا) – ایزی موزیک زان رخ همچو آذر زد جانم ذر زد جانم ذر زد . سوخت سوخت سوخت سوخت همه خرمنم. کشته عشقت منم یکسره جان و تنم. ای صنم بد مکن پیش از این ظلم بی حد مکن. جانم پیش از این ظلم بی حد مکن سوخت سوخت سوخت. دانلود آهنگ دوش دوش غزل شاکری. به این … دوش دوش شجریان { دانلود آهنگ کیفیت اصلی متن } آتش اندر دلم بر زد زان رخ همچو آذر زد atash andar delam bar zad zan rokhe hamcho azar zad ♫ سوخت همه خرمنم یکسره جان و تنم sookht hame kharmanam yeksare jano tanam ♫ کشته عشقت منم ای صنم بد مکن koshteye eshghat manam ey sanam bad makon ♫ بیش از این ظلم بیحد مکن bish az in zolme bihad makon … محمدرضا شجریان دوش دوش، دانلود آهنگ جدید محمدرضا شجریان … دانلود آهنگ … زان رخ همچو آذر زد جانم ای دل جانم ای دل سوخت همه خرمنم یکسره جان و تنم کشته عشقت منم ای صنم ، بد مکن پیش از این ظلم بی حد مکن پیش از این ظلم بی حد مکن. موضوع : موزیک ، موزیک ایرانی ، پیشنهاد ما | 6,164 بازدید. Dosh Dosh … دانلود آهنگ دوش دوش محمدرضا شجریان 320 و 128 متن آهنگ دانلود آهنگ دوش … زان رخ همچو آذر زد [جانم ای دل] سوخت همه خرمنم، یکسره جان و تنم کشته عشقت منم، [ای صنم] بد مکن بیش از این، ظلم بی‌حد مکن [جانم] بیش از این، ظلم بی‌حد مکن [دوش، دوش،] دوش که آن گرد، گرد گنبد مینا آبله‌گون شد … دانلود آهنگ غزل شاکری به نام دوش که آن مه لقا دانلود آهنگ غزل … زان رخ همچو آذر زد جانم . ذر زد جانم ذر زد. سوخت سوخت سوخت. سوخت همه خرمنم. کشته عشقت منم. یکسره جان و تنم. ای صنـــم، بــد مکــن، پیش از این ظلم بی حد مکن. جانم پیش از این ظلم بی حد مکن. سوخت سوخت سوخت. آتش … دانلود آهنگ محمدرضا شجریان به نام دوش دوش – زیگما زان رخ همچو آزر زد جانم زر زد جانم زر زد . سوخت سوخت سوخت. سوخت همه خرمنم کشته عشقت منم یکسره جان و تنم ای صنم بد مکن. بیش از این ظلم بی حد مکن. جانم بیش از این ظلم بی حد مکن. سوخت سوخت سوخت. پخش آنلاین آهنگ دوش دوش از محمدرضا … دانلود آهنگ محمدرضا شجریان دوش دوش | باکیفیت 320 و 128 … 24/10/2020 · زان رخ همچو آذر زد؛ جانم می ده گلم می ده سوخت همه خرمنم؛ یکسره جان و تنم! کشته ی عشقت منم… ای صنم بد مکن؛ بیش از این ظلم بی حد مکن جانم بیش از این؛ ظلمِ بی حد مکن ♫ دانلود فول آلبوم تمامی آهنگ های محمدرضا شجریان. پخش آنلاین … دانلود آهنگ محمدرضا شجریان به نام دوش دوش زان رخ همچو آذر زد جانم ای دل جانم ای دل. سوخت همه خرمنم یکسره جان و تنم کشته عشقت منم ای صنم ، بد مکن. پیش از این ظلم بی حد مکن پیش از این ظلم بی حد مکن دانلود آهنگ محمدرضا شجریان دوش دوش دانلود آهنگ … زان رخ همچو آذر زد جانم ای دل جانم ای دل . سوخت همه خرمنم یکسره جان و تنم کشته عشقت منم ای صنم ، بد مکن. پیش از این ظلم بی حد مکن پیش از این ظلم بی حد مکن ♥♥♥ دوش دوش دوش که آن گرد ، گرد گنبد مینا. آبله گون شد … دانلود آهنگ غزل شاکری دوش دوش (دوش که آن مه لقا) – ایزی موزیک زان رخ همچو آذر زد جانم ذر زد جانم ذر زد . سوخت سوخت سوخت سوخت همه خرمنم. کشته عشقت منم یکسره جان و تنم. ای صنم بد مکن پیش از این ظلم بی حد مکن. جانم پیش از این ظلم بی حد مکن سوخت سوخت سوخت. دانلود آهنگ دوش دوش غزل شاکری. به این … دوش دوش شجریان { دانلود آهنگ کیفیت اصلی متن } آتش اندر دلم بر زد زان رخ همچو آذر زد atash andar delam bar zad zan rokhe hamcho azar zad ♫ سوخت همه خرمنم یکسره جان و تنم sookht hame kharmanam yeksare jano tanam ♫ کشته عشقت منم ای صنم بد مکن koshteye eshghat manam ey sanam bad makon ♫ بیش از این ظلم بیحد مکن bish az in zolme bihad makon … محمدرضا شجریان دوش دوش، دانلود آهنگ جدید محمدرضا شجریان … دانلود آهنگ … زان رخ همچو آذر زد جانم ای دل جانم ای دل سوخت همه خرمنم یکسره جان و تنم کشته عشقت منم ای صنم ، بد مکن پیش از این ظلم بی حد مکن پیش از این ظلم بی حد مکن. موضوع : موزیک ، موزیک ایرانی ، پیشنهاد ما | 6,164 بازدید. Dosh Dosh … دانلود آهنگ دوش دوش محمدرضا شجریان 320 و 128 متن آهنگ دانلود آهنگ دوش … زان رخ همچو آذر زد [جانم ای دل] سوخت همه خرمنم، یکسره جان و تنم کشته عشقت منم، [ای صنم] بد مکن بیش از این، ظلم بی‌حد مکن [جانم] بیش از این، ظلم بی‌حد مکن [دوش، دوش،] دوش که آن گرد، گرد گنبد مینا آبله‌گون شد … دانلود آهنگ غزل شاکری به نام دوش که آن مه لقا دانلود آهنگ غزل … زان رخ همچو آذر زد جانم . ذر زد جانم ذر زد. سوخت سوخت سوخت. سوخت همه خرمنم. کشته عشقت منم. یکسره جان و تنم. ای صنـــم، بــد مکــن، پیش از این ظلم بی حد مکن. جانم پیش از این ظلم بی حد مکن. سوخت سوخت سوخت. آتش … دانلود آهنگ محمدرضا شجریان به نام دوش دوش – زیگما زان رخ همچو آزر زد جانم زر زد جانم زر زد . سوخت سوخت سوخت. سوخت همه خرمنم کشته عشقت منم یکسره جان و تنم ای صنم بد مکن. بیش از این ظلم بی حد مکن. جانم بیش از این ظلم بی حد مکن. سوخت سوخت سوخت. پخش آنلاین آهنگ دوش دوش از محمدرضا … دانلود آهنگ محمدرضا شجریان دوش دوش | باکیفیت 320 و 128 … 24/10/2020 · زان رخ همچو آذر زد؛ جانم می ده گلم می ده سوخت همه خرمنم؛ یکسره جان و تنم! کشته ی عشقت منم… ای صنم بد مکن؛ بیش از این ظلم بی حد مکن جانم بیش از این؛ ظلمِ بی حد مکن ♫ دانلود فول آلبوم تمامی آهنگ های محمدرضا شجریان. پخش آنلاین … دانلود آهنگ محمدرضا شجریان به نام دوش دوش زان رخ همچو آذر زد جانم ای دل جانم ای دل. سوخت همه خرمنم یکسره جان و تنم کشته عشقت منم ای صنم ، بد مکن. پیش از این ظلم بی حد مکن پیش از این ظلم بی حد مکن دانلود آهنگ محمدرضا شجریان دوش دوش دانلود آهنگ … زان رخ همچو آذر زد جانم ای دل جانم ای دل . سوخت همه خرمنم یکسره جان و تنم کشته عشقت منم ای صنم ، بد مکن. پیش از این ظلم بی حد مکن پیش از این ظلم بی حد مکن ♥♥♥ دوش دوش دوش که آن گرد ، گرد گنبد مینا. آبله گون شد … دانلود آهنگ غزل شاکری دوش دوش (دوش که آن مه لقا) – ایزی موزیک زان رخ همچو آذر زد جانم ذر زد جانم ذر زد . سوخت سوخت سوخت سوخت همه خرمنم. کشته عشقت منم یکسره جان و تنم. ای صنم بد مکن پیش از این ظلم بی حد مکن. جانم پیش از این ظلم بی حد مکن سوخت سوخت سوخت. دانلود آهنگ دوش دوش غزل شاکری. به این … دوش دوش شجریان { دانلود آهنگ کیفیت اصلی متن } آتش اندر دلم بر زد زان رخ همچو آذر زد atash andar delam bar zad zan rokhe hamcho azar zad ♫ سوخت همه خرمنم یکسره جان و تنم sookht hame kharmanam yeksare jano tanam ♫ کشته عشقت منم ای صنم بد مکن koshteye eshghat manam ey sanam bad makon ♫ بیش از این ظلم بیحد مکن bish az in zolme bihad makon … محمدرضا شجریان دوش دوش، دانلود آهنگ جدید محمدرضا شجریان … دانلود آهنگ … زان رخ همچو آذر زد جانم ای دل جانم ای دل سوخت همه خرمنم یکسره جان و تنم کشته عشقت منم ای صنم ، بد مکن پیش از این ظلم بی حد مکن پیش از این ظلم بی حد مکن. موضوع : موزیک ، موزیک ایرانی ، پیشنهاد ما | 6,164 بازدید. Dosh Dosh … دانلود آهنگ دوش دوش محمدرضا شجریان 320 و 128 متن آهنگ دانلود آهنگ دوش … زان رخ همچو آذر زد [جانم ای دل] سوخت همه خرمنم، یکسره جان و تنم کشته عشقت منم، [ای صنم] بد مکن بیش از این، ظلم بی‌حد مکن [جانم] بیش از این، ظلم بی‌حد مکن [دوش، دوش،] دوش که آن گرد، گرد گنبد مینا آبله‌گون شد … دانلود آهنگ غزل شاکری به نام دوش که آن مه لقا دانلود آهنگ غزل … زان رخ همچو آذر زد جانم . ذر زد جانم ذر زد. سوخت سوخت سوخت. سوخت همه خرمنم. کشته عشقت منم. یکسره جان و تنم. ای صنـــم، بــد مکــن، پیش از این ظلم بی حد مکن. جانم پیش از این ظلم بی حد مکن. سوخت سوخت سوخت. آتش … دانلود آهنگ محمدرضا شجریان به نام دوش دوش – زیگما زان رخ همچو آزر زد جانم زر زد جانم زر زد . سوخت سوخت سوخت. سوخت همه خرمنم کشته عشقت منم یکسره جان و تنم ای صنم بد مکن. بیش از این ظلم بی حد مکن. جانم بیش از این ظلم بی حد مکن. سوخت سوخت سوخت. پخش آنلاین آهنگ دوش دوش از محمدرضا … (دانلود زان رخ همچو)

دانلود زان رخ همچو…

(دانلود زان رخ همچو)

-[دانلود زان رخ همچو]-
دانلود آهنگ محمدرضا شجریان دوش دوش | باکیفیت 320 و 128 … دانلود آهنگ محمدرضا شجریان به نام دوش دوش دانلود آهنگ محمدرضا شجریان دوش دوش دانلود آهنگ غزل شاکری دوش دوش (دوش که آن مه لقا) – ایزی موزیک دوش دوش شجریان { دانلود آهنگ کیفیت اصلی متن } محمدرضا شجریان دوش دوش، دانلود آهنگ جدید محمدرضا شجریان … دانلود آهنگ دوش دوش محمدرضا شجریان 320 و 128 متن آهنگ دانلود آهنگ غزل شاکری به نام دوش که آن مه لقا دانلود آهنگ محمدرضا شجریان به نام دوش دوش – زیگما دانلود آهنگ محمدرضا شجریان دوش دوش | باکیفیت 320 و 128 … دانلود آهنگ محمدرضا شجریان به نام دوش دوش دانلود آهنگ محمدرضا شجریان دوش دوش دانلود آهنگ غزل شاکری دوش دوش (دوش که آن مه لقا) – ایزی موزیک دوش دوش شجریان { دانلود آهنگ کیفیت اصلی متن } محمدرضا شجریان دوش دوش، دانلود آهنگ جدید محمدرضا شجریان … دانلود آهنگ دوش دوش محمدرضا شجریان 320 و 128 متن آهنگ دانلود آهنگ غزل شاکری به نام دوش که آن مه لقا دانلود آهنگ محمدرضا شجریان به نام دوش دوش – زیگما دانلود آهنگ محمدرضا شجریان دوش دوش | باکیفیت 320 و 128 … دانلود آهنگ محمدرضا شجریان به نام دوش دوش دانلود آهنگ محمدرضا شجریان دوش دوش دانلود آهنگ غزل شاکری دوش دوش (دوش که آن مه لقا) – ایزی موزیک دوش دوش شجریان { دانلود آهنگ کیفیت اصلی متن } محمدرضا شجریان دوش دوش، دانلود آهنگ جدید محمدرضا شجریان … دانلود آهنگ دوش دوش محمدرضا شجریان 320 و 128 متن آهنگ دانلود آهنگ غزل شاکری به نام دوش که آن مه لقا دانلود آهنگ محمدرضا شجریان به نام دوش دوش – زیگما دانلود آهنگ محمدرضا شجریان دوش دوش | باکیفیت 320 و 128 … دانلود آهنگ محمدرضا شجریان به نام دوش دوش دانلود آهنگ محمدرضا شجریان دوش دوش دانلود آهنگ غزل شاکری دوش دوش (دوش که آن مه لقا) – ایزی موزیک دوش دوش شجریان { دانلود آهنگ کیفیت اصلی متن } محمدرضا شجریان دوش دوش، دانلود آهنگ جدید محمدرضا شجریان … دانلود آهنگ دوش دوش محمدرضا شجریان 320 و 128 متن آهنگ دانلود آهنگ غزل شاکری به نام دوش که آن مه لقا دانلود آهنگ محمدرضا شجریان به نام دوش دوش – زیگما دانلود آهنگ محمدرضا شجریان دوش دوش | باکیفیت 320 و 128 … دانلود آهنگ محمدرضا شجریان به نام دوش دوش دانلود آهنگ محمدرضا شجریان دوش دوش دانلود آهنگ غزل شاکری دوش دوش (دوش که آن مه لقا) – ایزی موزیک دوش دوش شجریان { دانلود آهنگ کیفیت اصلی متن } محمدرضا شجریان دوش دوش، دانلود آهنگ جدید محمدرضا شجریان … دانلود آهنگ دوش دوش محمدرضا شجریان 320 و 128 متن آهنگ دانلود آهنگ غزل شاکری به نام دوش که آن مه لقا دانلود آهنگ محمدرضا شجریان به نام دوش دوش – زیگما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *