شعر گل زیباست غنیمت شمریدش

گل عزیزست – نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد – غزل 164 – 257 … 23/04/2019 · گل عزیزست غنیمت شمریدش صحبت که به باغ آمد … اند که حافظ ، این شاعر نابغه یی که در قرن هشتم پا به دایره هستی و شعر وادب نهاد ، نخست با پیروی از سبک سعدی و نزاری قهستانی و خواجو و سلمان در غزل و به زودی با پیش گرفتن طرزی که به … غزل ۱۶۴- نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد – مستانه 08/01/2008 &#018

; گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت : که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد: مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود: چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد: حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود: قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد . غزل ۱۶۴. غزل شماره ۱۶۴: نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد 19/06/2018 · گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت. که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود. چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد. حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود گل زیباست غنیمت شمریدش صحبت گل زیباست غنیمت شمریدش صحبت نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ ساعت 5:38 توسط بابا | خانه; پروفایل مدیر وبلاگ; آرشیو وبلاگ; عناوین نوشته ها; نوشته‌های پیشین. ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ – ۱۳۹۱/۰۶/۲۱; ۱۳۹۱/۰۶/۰۸ – ۱۳۹۱/۰۶/۱۴; ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ – ۱۳۹۱/۰۶/۰۷ … شعر نو : حافظ – نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت : که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد: مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود : چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد: حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… حقیقت این است که گل به اندازه ای زیباست و در نثار زیبایی به اندازه ای سخاوتمند است که کمتر کسی می تواند یکایک زیبایی ها و خوبی های آن را وصف کند و بشمارد. گل یک تابلو قشنگ نقاشی است که خداوند … گل در ادبیات | بلاگ گلیتال گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت / که به باغ آمد ازین راه و از آن خواهد شد غزل شماره 416: به عشق روی تو روزی که از جهان بروم / ز تربتم بدمد سرخ گل به جای گیاه غزل شماره 52: یا رب این کعبه مقصود تماشاگه کیست / که مغیلان طریقش، گل و نس� گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… بازدید : 815 [ دوشنبه 27 دي 1389 ] [ دوشنبه 27 دي 1389 ] [ رضا … وقتی شعر به «تخلص» رسید دیدم مادرم با آن ازدحام که آدم سالم نمی‌تواست برود. خودش را به ضریح رسانده بود و داشت ضریح را می‌بوسید و من هم … گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴ شعر از بهار سخن نمی گوید؛ بلکه از یک دگرگونی جدی تر حرف می زند. در بیت دوم: “ارغوان، جام عقیقی به سمن خواهد داد”، فکر می کنم اگر ی در عقیقی را ی نکره در نظر بگیریم و عقیق را به تنهایی صفت به شمار آوریم، شعر زیباتر خواهد شد. گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴۸ این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟ ? معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است… ? پیشنهاد تصاویر مرتبط از منابع اینترنتی، ? راهنمای نحوهٔ پیشنهاد تصاویر مرتبط از گنجینهٔ گنجور. حاشیه‌ها. تا به گل عزیزست – نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد – غزل 164 – 257 … 23/04/2019 · گل عزیزست غنیمت شمریدش صحبت که به باغ آمد … اند که حافظ ، این شاعر نابغه یی که در قرن هشتم پا به دایره هستی و شعر وادب نهاد ، نخست با پیروی از سبک سعدی و نزاری قهستانی و خواجو و سلمان در غزل و به زودی با پیش گرفتن طرزی که به … غزل ۱۶۴- نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد – مستانه 08/01/2008 · گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت : که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد: مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود: چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد: حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود: قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد . غزل ۱۶۴. غزل شماره ۱۶۴: نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد 19/06/2018 · گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت. که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود. چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد. حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود گل زیباست غنیمت شمریدش صحبت گل زیباست غنیمت شمریدش صحبت نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ ساعت 5:38 توسط بابا | خانه; پروفایل مدیر وبلاگ; آرشیو وبلاگ; عناوین نوشته ها; نوشته‌های پیشین. ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ – ۱۳۹۱/۰۶/۲۱; ۱۳۹۱/۰۶/۰۸ – ۱۳۹۱/۰۶/۱۴; ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ – ۱۳۹۱/۰۶/۰۷ … شعر نو : حافظ – نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت : که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد: مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود : چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد: حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… حقیقت این است که گل به اندازه ای زیباست و در نثار زیبایی به اندازه ای سخاوتمند است که کمتر کسی می تواند یکایک زیبایی ها و خوبی های آن را وصف کند و بشمارد. گل یک تابلو قشنگ نقاشی است که خداوند … گل در ادبیات | بلاگ گلیتال گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت / که به باغ آمد ازین راه و از آن خواهد شد غزل شماره 416: به عشق روی تو روزی که از جهان بروم / ز تربتم بدمد سرخ گل به جای گیاه غزل شماره 52: یا رب این کعبه مقصود تماشاگه کیست / که مغیلان طریقش، گل و نس� گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… بازدید : 815 [ دوشنبه 27 دي 1389 ] [ دوشنبه 27 دي 1389 ] [ رضا … وقتی شعر به «تخلص» رسید دیدم مادرم با آن ازدحام که آدم سالم نمی‌تواست برود. خودش را به ضریح رسانده بود و داشت ضریح را می‌بوسید و من هم … گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴ شعر از بهار سخن نمی گوید؛ بلکه از یک دگرگونی جدی تر حرف می زند. در بیت دوم: “ارغوان، جام عقیقی به سمن خواهد داد”، فکر می کنم اگر ی در عقیقی را ی نکره در نظر بگیریم و عقیق را به تنهایی صفت به شمار آوریم، شعر زیباتر خواهد شد. گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴۸ این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟ ? معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است… ? پیشنهاد تصاویر مرتبط از منابع اینترنتی، ? راهنمای نحوهٔ پیشنهاد تصاویر مرتبط از گنجینهٔ گنجور. حاشیه‌ها. تا به گل عزیزست – نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد – غزل 164 – 257 … 23/04/2019 · گل عزیزست غنیمت شمریدش صحبت که به باغ آمد … اند که حافظ ، این شاعر نابغه یی که در قرن هشتم پا به دایره هستی و شعر وادب نهاد ، نخست با پیروی از سبک سعدی و نزاری قهستانی و خواجو و سلمان در غزل و به زودی با پیش گرفتن طرزی که به … غزل ۱۶۴- نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد – مستانه 08/01/2008 · گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت : که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد: مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود: چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد: حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود: قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد . غزل ۱۶۴. غزل شماره ۱۶۴: نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد 19/06/2018 · گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت. که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود. چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد. حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود گل زیباست غنیمت شمریدش صحبت گل زیباست غنیمت شمریدش صحبت نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ ساعت 5:38 توسط بابا | خانه; پروفایل مدیر وبلاگ; آرشیو وبلاگ; عناوین نوشته ها; نوشته‌های پیشین. ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ – ۱۳۹۱/۰۶/۲۱; ۱۳۹۱/۰۶/۰۸ – ۱۳۹۱/۰۶/۱۴; ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ – ۱۳۹۱/۰۶/۰۷ … شعر نو : حافظ – نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت : که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد: مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود : چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد: حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… حقیقت این است که گل به اندازه ای زیباست و در نثار زیبایی به اندازه ای سخاوتمند است که کمتر کسی می تواند یکایک زیبایی ها و خوبی های آن را وصف کند و بشمارد. گل یک تابلو قشنگ نقاشی است که خداوند … گل در ادبیات | بلاگ گلیتال گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت / که به باغ آمد ازین راه و از آن خواهد شد غزل شماره 416: به عشق روی تو روزی که از جهان بروم / ز تربتم بدمد سرخ گل به جای گیاه غزل شماره 52: یا رب این کعبه مقصود تماشاگه کیست / که مغیلان طریقش، گل و نس� گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… بازدید : 815 [ دوشنبه 27 دي 1389 ] [ دوشنبه 27 دي 1389 ] [ رضا … وقتی شعر به «تخلص» رسید دیدم مادرم با آن ازدحام که آدم سالم نمی‌تواست برود. خودش را به ضریح رسانده بود و داشت ضریح را می‌بوسید و من هم … گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴ شعر از بهار سخن نمی گوید؛ بلکه از یک دگرگونی جدی تر حرف می زند. در بیت دوم: “ارغوان، جام عقیقی به سمن خواهد داد”، فکر می کنم اگر ی در عقیقی را ی نکره در نظر بگیریم و عقیق را به تنهایی صفت به شمار آوریم، شعر زیباتر خواهد شد. گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴۸ این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟ ? معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است… ? پیشنهاد تصاویر مرتبط از منابع اینترنتی، ? راهنمای نحوهٔ پیشنهاد تصاویر مرتبط از گنجینهٔ گنجور. حاشیه‌ها. تا به گل عزیزست – نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد – غزل 164 – 257 … 23/04/2019 · گل عزیزست غنیمت شمریدش صحبت که به باغ آمد … اند که حافظ ، این شاعر نابغه یی که در قرن هشتم پا به دایره هستی و شعر وادب نهاد ، نخست با پیروی از سبک سعدی و نزاری قهستانی و خواجو و سلمان در غزل و به زودی با پیش گرفتن طرزی که به … غزل ۱۶۴- نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد – مستانه 08/01/2008 · گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت : که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد: مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود: چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد: حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود: قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد . غزل ۱۶۴. غزل شماره ۱۶۴: نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد 19/06/2018 · گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت. که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود. چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد. حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود گل زیباست غنیمت شمریدش صحبت گل زیباست غنیمت شمریدش صحبت نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ ساعت 5:38 توسط بابا | خانه; پروفایل مدیر وبلاگ; آرشیو وبلاگ; عناوین نوشته ها; نوشته‌های پیشین. ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ – ۱۳۹۱/۰۶/۲۱; ۱۳۹۱/۰۶/۰۸ – ۱۳۹۱/۰۶/۱۴; ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ – ۱۳۹۱/۰۶/۰۷ … شعر نو : حافظ – نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت : که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد: مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود : چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد: حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… حقیقت این است که گل به اندازه ای زیباست و در نثار زیبایی به اندازه ای سخاوتمند است که کمتر کسی می تواند یکایک زیبایی ها و خوبی های آن را وصف کند و بشمارد. گل یک تابلو قشنگ نقاشی است که خداوند … گل در ادبیات | بلاگ گلیتال گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت / که به باغ آمد ازین راه و از آن خواهد شد غزل شماره 416: به عشق روی تو روزی که از جهان بروم / ز تربتم بدمد سرخ گل به جای گیاه غزل شماره 52: یا رب این کعبه مقصود تماشاگه کیست / که مغیلان طریقش، گل و نس� گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… بازدید : 815 [ دوشنبه 27 دي 1389 ] [ دوشنبه 27 دي 1389 ] [ رضا … وقتی شعر به «تخلص» رسید دیدم مادرم با آن ازدحام که آدم سالم نمی‌تواست برود. خودش را به ضریح رسانده بود و داشت ضریح را می‌بوسید و من هم … گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴ شعر از بهار سخن نمی گوید؛ بلکه از یک دگرگونی جدی تر حرف می زند. در بیت دوم: “ارغوان، جام عقیقی به سمن خواهد داد”، فکر می کنم اگر ی در عقیقی را ی نکره در نظر بگیریم و عقیق را به تنهایی صفت به شمار آوریم، شعر زیباتر خواهد شد. گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴۸ این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟ ? معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است… ? پیشنهاد تصاویر مرتبط از منابع اینترنتی، ? راهنمای نحوهٔ پیشنهاد تصاویر مرتبط از گنجینهٔ گنجور. حاشیه‌ها. تا به گل عزیزست – نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد – غزل 164 – 257 … 23/04/2019 · گل عزیزست غنیمت شمریدش صحبت که به باغ آمد … اند که حافظ ، این شاعر نابغه یی که در قرن هشتم پا به دایره هستی و شعر وادب نهاد ، نخست با پیروی از سبک سعدی و نزاری قهستانی و خواجو و سلمان در غزل و به زودی با پیش گرفتن طرزی که به … غزل ۱۶۴- نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد – مستانه 08/01/2008 · گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت : که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد: مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود: چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد: حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود: قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد . غزل ۱۶۴. غزل شماره ۱۶۴: نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد 19/06/2018 · گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت. که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود. چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد. حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود گل زیباست غنیمت شمریدش صحبت گل زیباست غنیمت شمریدش صحبت نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ ساعت 5:38 توسط بابا | خانه; پروفایل مدیر وبلاگ; آرشیو وبلاگ; عناوین نوشته ها; نوشته‌های پیشین. ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ – ۱۳۹۱/۰۶/۲۱; ۱۳۹۱/۰۶/۰۸ – ۱۳۹۱/۰۶/۱۴; ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ – ۱۳۹۱/۰۶/۰۷ … شعر نو : حافظ – نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت : که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد: مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود : چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد: حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… حقیقت این است که گل به اندازه ای زیباست و در نثار زیبایی به اندازه ای سخاوتمند است که کمتر کسی می تواند یکایک زیبایی ها و خوبی های آن را وصف کند و بشمارد. گل یک تابلو قشنگ نقاشی است که خداوند … گل در ادبیات | بلاگ گلیتال گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت / که به باغ آمد ازین راه و از آن خواهد شد غزل شماره 416: به عشق روی تو روزی که از جهان بروم / ز تربتم بدمد سرخ گل به جای گیاه غزل شماره 52: یا رب این کعبه مقصود تماشاگه کیست / که مغیلان طریقش، گل و نس� گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… بازدید : 815 [ دوشنبه 27 دي 1389 ] [ دوشنبه 27 دي 1389 ] [ رضا … وقتی شعر به «تخلص» رسید دیدم مادرم با آن ازدحام که آدم سالم نمی‌تواست برود. خودش را به ضریح رسانده بود و داشت ضریح را می‌بوسید و من هم … گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴ شعر از بهار سخن نمی گوید؛ بلکه از یک دگرگونی جدی تر حرف می زند. در بیت دوم: “ارغوان، جام عقیقی به سمن خواهد داد”، فکر می کنم اگر ی در عقیقی را ی نکره در نظر بگیریم و عقیق را به تنهایی صفت به شمار آوریم، شعر زیباتر خواهد شد. گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴۸ این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟ ? معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است… ? پیشنهاد تصاویر مرتبط از منابع اینترنتی، ? راهنمای نحوهٔ پیشنهاد تصاویر مرتبط از گنجینهٔ گنجور. حاشیه‌ها. تا به (شعر گل زیباست غنیمت شمریدش)

شعر گل زیباست غنیمت شمریدش…

(شعر گل زیباست غنیمت شمریدش)

-[شعر گل زیباست غنیمت شمریدش]-
گل عزیزست – نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد – غزل 164 – 257 … غزل ۱۶۴- نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد – مستانه غزل شماره ۱۶۴: نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد گل زیباست غنیمت شمریدش صحبت شعر نو : حافظ – نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… گل در ادبیات | بلاگ گلیتال گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴ گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴۸ گل عزیزست – نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد – غزل 164 – 257 … غزل ۱۶۴- نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد – مستانه غزل شماره ۱۶۴: نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد گل زیباست غنیمت شمریدش صحبت شعر نو : حافظ – نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… گل در ادبیات | بلاگ گلیتال گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴ گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴۸ گل عزیزست – نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد – غزل 164 – 257 … غزل ۱۶۴- نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد – مستانه غزل شماره ۱۶۴: نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد گل زیباست غنیمت شمریدش صحبت شعر نو : حافظ – نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… گل در ادبیات | بلاگ گلیتال گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴ گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴۸ گل عزیزست – نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد – غزل 164 – 257 … غزل ۱۶۴- نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد – مستانه غزل شماره ۱۶۴: نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد گل زیباست غنیمت شمریدش صحبت شعر نو : حافظ – نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… گل در ادبیات | بلاگ گلیتال گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴ گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴۸ گل عزیزست – نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد – غزل 164 – 257 … غزل ۱۶۴- نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد – مستانه غزل شماره ۱۶۴: نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد گل زیباست غنیمت شمریدش صحبت شعر نو : حافظ – نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… گل در ادبیات | بلاگ گلیتال گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت… گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴ گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *