مدارک مورد نیاز برای شکایت در دادگاه عالی قضات

دادسرای انتظامی قضات چیست؟ و چگونگی طرح شکایت در آن رکن دیگر مرجع انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات است؛ اگر شکایت از قاضی در دادسرا منتج به صدور قرار جلب به دادرسی شود، در این صورت پرونده برای صدور رأی و مشخص کردن مجازات قاضی متخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال برای شکایت از قضات باید چه اقداماتی انجام داد؟ – تابناک … برای این منظور

دادگاه خاصی پیش بینی شده است که به آن دادگاه عالی انتظامی قضات می‌گویند. منظور از وصف انتظامی این است که در این دادگاه به تخلفاتی رسیدگی می‌شود که قضات به مناسبت شغلشان مرتکب آن می شوند. در کنار تخلفات قض� نحوه شکایت از قاضی در فرض تقصیر چگونه است؟ | چطور در کنار تخلفات قضات، یکی دیگر از مواردی که در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است، رسیدگی به دعاوی‌ای است که بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی مطرح می‌شوند. مطابق با ماده‌ی ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، در صورتی که مدعی … نحوه شکایت و مدارک مورد نیاز علیه قضات مدارک لازم برای طرح شکایت در دادسرای انظامی قضات. 1- اصل شکایت و فتوکپی آن. 2- فتوکپی حکم یا اخطاریه (در صورت موجود بودن) 3- مدارک و دلائل مثبت شکایت مرجع مطالبه خسارت از قاضی | گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک … مدارک مورد نیاز جهت شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی و کارکنان دولت. نکات مهم در معرفی مرجع مطالبه خسارت از قاضی. خسارت احکام و تصمیمات نادرست قضایی چگونه جبران می شود؟ آیا ارتباط قاضی با یکی از طرفین پرونده موجب … راهنمای جامع طرح شکایت کیفری علیه قضات دادگستری :: شکایت … در مورد متهمین روحانی شاغل در کلیه ادارات و سازمانها و نهادهای مختلف مملکتی صرف اطلاع به مقام مافوق برای دستگیری و تعقیب کافی است به جز قضات که لازم است قبلاُ توسط دادسرای ویژه در خواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه … مدارک لازم برای طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات برای دریافت نمونه متن شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی قضات بر روی لینک زیر کلیک نمایید : نمونه متن شکایت از قاضی یا دادیار و بازپرس در دادسرای انتظامی . مشاوره حقوقی تلفنی وکیل باشمار9099070219 ارایه مشاوره حقوقی تلفنی باوک آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات (قانون) ماده 33- به تخلفات انتظامی قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می شود. ماده 34- رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می نماید. آراء دادگاه عالی انتظامی قضات :: شکایت انتظامی در این جلسه تعدادی از شکات حضور نیافته‌اند و متهم نیز حاضر نشده است دادگاه پس از استماع [سخنان] شکات حاضر پرونده در وقت احتیاطی برای حضور سایر شکات قرار داده است بدون اینکه تعیین وقت مجدد نماید یا در مورد متهم اصلی … آیا ترامپ می‌تواند در ارجاع پرونده انتخابات به دادگاه عالی … 07/11/2020 · غیر از آن مورد خاص، دیوان عالی در دوران معاصر تنها در انتخابات سال 2000 مداخله کرد. در انتخابات سال 2000 بوش توانست با اختلاف بسیار اندکی، ال گور را در کالیفرنیا شکست دهد و با کسب آرای الکترال آن ایالت، به 271 رای الکترال برسد دادسرای انتظامی قضات چیست؟ و چگونگی طرح شکایت در آن رکن دیگر مرجع انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات است؛ اگر شکایت از قاضی در دادسرا منتج به صدور قرار جلب به دادرسی شود، در این صورت پرونده برای صدور رأی و مشخص کردن مجازات قاضی متخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال برای شکایت از قضات باید چه اقداماتی انجام داد؟ – تابناک … برای این منظور دادگاه خاصی پیش بینی شده است که به آن دادگاه عالی انتظامی قضات می‌گویند. منظور از وصف انتظامی این است که در این دادگاه به تخلفاتی رسیدگی می‌شود که قضات به مناسبت شغلشان مرتکب آن می شوند. در کنار تخلفات قض� نحوه شکایت از قاضی در فرض تقصیر چگونه است؟ | چطور در کنار تخلفات قضات، یکی دیگر از مواردی که در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است، رسیدگی به دعاوی‌ای است که بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی مطرح می‌شوند. مطابق با ماده‌ی ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، در صورتی که مدعی … نحوه شکایت و مدارک مورد نیاز علیه قضات مدارک لازم برای طرح شکایت در دادسرای انظامی قضات. 1- اصل شکایت و فتوکپی آن. 2- فتوکپی حکم یا اخطاریه (در صورت موجود بودن) 3- مدارک و دلائل مثبت شکایت مرجع مطالبه خسارت از قاضی | گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک … مدارک مورد نیاز جهت شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی و کارکنان دولت. نکات مهم در معرفی مرجع مطالبه خسارت از قاضی. خسارت احکام و تصمیمات نادرست قضایی چگونه جبران می شود؟ آیا ارتباط قاضی با یکی از طرفین پرونده موجب … راهنمای جامع طرح شکایت کیفری علیه قضات دادگستری :: شکایت … در مورد متهمین روحانی شاغل در کلیه ادارات و سازمانها و نهادهای مختلف مملکتی صرف اطلاع به مقام مافوق برای دستگیری و تعقیب کافی است به جز قضات که لازم است قبلاُ توسط دادسرای ویژه در خواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه … مدارک لازم برای طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات برای دریافت نمونه متن شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی قضات بر روی لینک زیر کلیک نمایید : نمونه متن شکایت از قاضی یا دادیار و بازپرس در دادسرای انتظامی . مشاوره حقوقی تلفنی وکیل باشمار9099070219 ارایه مشاوره حقوقی تلفنی باوک آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات (قانون) ماده 33- به تخلفات انتظامی قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می شود. ماده 34- رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می نماید. آراء دادگاه عالی انتظامی قضات :: شکایت انتظامی در این جلسه تعدادی از شکات حضور نیافته‌اند و متهم نیز حاضر نشده است دادگاه پس از استماع [سخنان] شکات حاضر پرونده در وقت احتیاطی برای حضور سایر شکات قرار داده است بدون اینکه تعیین وقت مجدد نماید یا در مورد متهم اصلی … آیا ترامپ می‌تواند در ارجاع پرونده انتخابات به دادگاه عالی … 07/11/2020 · غیر از آن مورد خاص، دیوان عالی در دوران معاصر تنها در انتخابات سال 2000 مداخله کرد. در انتخابات سال 2000 بوش توانست با اختلاف بسیار اندکی، ال گور را در کالیفرنیا شکست دهد و با کسب آرای الکترال آن ایالت، به 271 رای الکترال برسد دادسرای انتظامی قضات چیست؟ و چگونگی طرح شکایت در آن رکن دیگر مرجع انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات است؛ اگر شکایت از قاضی در دادسرا منتج به صدور قرار جلب به دادرسی شود، در این صورت پرونده برای صدور رأی و مشخص کردن مجازات قاضی متخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال برای شکایت از قضات باید چه اقداماتی انجام داد؟ – تابناک … برای این منظور دادگاه خاصی پیش بینی شده است که به آن دادگاه عالی انتظامی قضات می‌گویند. منظور از وصف انتظامی این است که در این دادگاه به تخلفاتی رسیدگی می‌شود که قضات به مناسبت شغلشان مرتکب آن می شوند. در کنار تخلفات قض� نحوه شکایت از قاضی در فرض تقصیر چگونه است؟ | چطور در کنار تخلفات قضات، یکی دیگر از مواردی که در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است، رسیدگی به دعاوی‌ای است که بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی مطرح می‌شوند. مطابق با ماده‌ی ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، در صورتی که مدعی … نحوه شکایت و مدارک مورد نیاز علیه قضات مدارک لازم برای طرح شکایت در دادسرای انظامی قضات. 1- اصل شکایت و فتوکپی آن. 2- فتوکپی حکم یا اخطاریه (در صورت موجود بودن) 3- مدارک و دلائل مثبت شکایت مرجع مطالبه خسارت از قاضی | گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک … مدارک مورد نیاز جهت شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی و کارکنان دولت. نکات مهم در معرفی مرجع مطالبه خسارت از قاضی. خسارت احکام و تصمیمات نادرست قضایی چگونه جبران می شود؟ آیا ارتباط قاضی با یکی از طرفین پرونده موجب … راهنمای جامع طرح شکایت کیفری علیه قضات دادگستری :: شکایت … در مورد متهمین روحانی شاغل در کلیه ادارات و سازمانها و نهادهای مختلف مملکتی صرف اطلاع به مقام مافوق برای دستگیری و تعقیب کافی است به جز قضات که لازم است قبلاُ توسط دادسرای ویژه در خواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه … مدارک لازم برای طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات برای دریافت نمونه متن شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی قضات بر روی لینک زیر کلیک نمایید : نمونه متن شکایت از قاضی یا دادیار و بازپرس در دادسرای انتظامی . مشاوره حقوقی تلفنی وکیل باشمار9099070219 ارایه مشاوره حقوقی تلفنی باوک آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات (قانون) ماده 33- به تخلفات انتظامی قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می شود. ماده 34- رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می نماید. آراء دادگاه عالی انتظامی قضات :: شکایت انتظامی در این جلسه تعدادی از شکات حضور نیافته‌اند و متهم نیز حاضر نشده است دادگاه پس از استماع [سخنان] شکات حاضر پرونده در وقت احتیاطی برای حضور سایر شکات قرار داده است بدون اینکه تعیین وقت مجدد نماید یا در مورد متهم اصلی … آیا ترامپ می‌تواند در ارجاع پرونده انتخابات به دادگاه عالی … 07/11/2020 · غیر از آن مورد خاص، دیوان عالی در دوران معاصر تنها در انتخابات سال 2000 مداخله کرد. در انتخابات سال 2000 بوش توانست با اختلاف بسیار اندکی، ال گور را در کالیفرنیا شکست دهد و با کسب آرای الکترال آن ایالت، به 271 رای الکترال برسد دادسرای انتظامی قضات چیست؟ و چگونگی طرح شکایت در آن رکن دیگر مرجع انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات است؛ اگر شکایت از قاضی در دادسرا منتج به صدور قرار جلب به دادرسی شود، در این صورت پرونده برای صدور رأی و مشخص کردن مجازات قاضی متخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال برای شکایت از قضات باید چه اقداماتی انجام داد؟ – تابناک … برای این منظور دادگاه خاصی پیش بینی شده است که به آن دادگاه عالی انتظامی قضات می‌گویند. منظور از وصف انتظامی این است که در این دادگاه به تخلفاتی رسیدگی می‌شود که قضات به مناسبت شغلشان مرتکب آن می شوند. در کنار تخلفات قض� نحوه شکایت از قاضی در فرض تقصیر چگونه است؟ | چطور در کنار تخلفات قضات، یکی دیگر از مواردی که در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است، رسیدگی به دعاوی‌ای است که بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی مطرح می‌شوند. مطابق با ماده‌ی ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، در صورتی که مدعی … نحوه شکایت و مدارک مورد نیاز علیه قضات مدارک لازم برای طرح شکایت در دادسرای انظامی قضات. 1- اصل شکایت و فتوکپی آن. 2- فتوکپی حکم یا اخطاریه (در صورت موجود بودن) 3- مدارک و دلائل مثبت شکایت مرجع مطالبه خسارت از قاضی | گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک … مدارک مورد نیاز جهت شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی و کارکنان دولت. نکات مهم در معرفی مرجع مطالبه خسارت از قاضی. خسارت احکام و تصمیمات نادرست قضایی چگونه جبران می شود؟ آیا ارتباط قاضی با یکی از طرفین پرونده موجب … راهنمای جامع طرح شکایت کیفری علیه قضات دادگستری :: شکایت … در مورد متهمین روحانی شاغل در کلیه ادارات و سازمانها و نهادهای مختلف مملکتی صرف اطلاع به مقام مافوق برای دستگیری و تعقیب کافی است به جز قضات که لازم است قبلاُ توسط دادسرای ویژه در خواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه … مدارک لازم برای طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات برای دریافت نمونه متن شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی قضات بر روی لینک زیر کلیک نمایید : نمونه متن شکایت از قاضی یا دادیار و بازپرس در دادسرای انتظامی . مشاوره حقوقی تلفنی وکیل باشمار9099070219 ارایه مشاوره حقوقی تلفنی باوک آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات (قانون) ماده 33- به تخلفات انتظامی قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می شود. ماده 34- رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می نماید. آراء دادگاه عالی انتظامی قضات :: شکایت انتظامی در این جلسه تعدادی از شکات حضور نیافته‌اند و متهم نیز حاضر نشده است دادگاه پس از استماع [سخنان] شکات حاضر پرونده در وقت احتیاطی برای حضور سایر شکات قرار داده است بدون اینکه تعیین وقت مجدد نماید یا در مورد متهم اصلی … آیا ترامپ می‌تواند در ارجاع پرونده انتخابات به دادگاه عالی … 07/11/2020 · غیر از آن مورد خاص، دیوان عالی در دوران معاصر تنها در انتخابات سال 2000 مداخله کرد. در انتخابات سال 2000 بوش توانست با اختلاف بسیار اندکی، ال گور را در کالیفرنیا شکست دهد و با کسب آرای الکترال آن ایالت، به 271 رای الکترال برسد دادسرای انتظامی قضات چیست؟ و چگونگی طرح شکایت در آن رکن دیگر مرجع انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات است؛ اگر شکایت از قاضی در دادسرا منتج به صدور قرار جلب به دادرسی شود، در این صورت پرونده برای صدور رأی و مشخص کردن مجازات قاضی متخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال برای شکایت از قضات باید چه اقداماتی انجام داد؟ – تابناک … برای این منظور دادگاه خاصی پیش بینی شده است که به آن دادگاه عالی انتظامی قضات می‌گویند. منظور از وصف انتظامی این است که در این دادگاه به تخلفاتی رسیدگی می‌شود که قضات به مناسبت شغلشان مرتکب آن می شوند. در کنار تخلفات قض� نحوه شکایت از قاضی در فرض تقصیر چگونه است؟ | چطور در کنار تخلفات قضات، یکی دیگر از مواردی که در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است، رسیدگی به دعاوی‌ای است که بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی مطرح می‌شوند. مطابق با ماده‌ی ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، در صورتی که مدعی … نحوه شکایت و مدارک مورد نیاز علیه قضات مدارک لازم برای طرح شکایت در دادسرای انظامی قضات. 1- اصل شکایت و فتوکپی آن. 2- فتوکپی حکم یا اخطاریه (در صورت موجود بودن) 3- مدارک و دلائل مثبت شکایت مرجع مطالبه خسارت از قاضی | گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک … مدارک مورد نیاز جهت شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی و کارکنان دولت. نکات مهم در معرفی مرجع مطالبه خسارت از قاضی. خسارت احکام و تصمیمات نادرست قضایی چگونه جبران می شود؟ آیا ارتباط قاضی با یکی از طرفین پرونده موجب … راهنمای جامع طرح شکایت کیفری علیه قضات دادگستری :: شکایت … در مورد متهمین روحانی شاغل در کلیه ادارات و سازمانها و نهادهای مختلف مملکتی صرف اطلاع به مقام مافوق برای دستگیری و تعقیب کافی است به جز قضات که لازم است قبلاُ توسط دادسرای ویژه در خواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه … مدارک لازم برای طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات برای دریافت نمونه متن شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی قضات بر روی لینک زیر کلیک نمایید : نمونه متن شکایت از قاضی یا دادیار و بازپرس در دادسرای انتظامی . مشاوره حقوقی تلفنی وکیل باشمار9099070219 ارایه مشاوره حقوقی تلفنی باوک آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات (قانون) ماده 33- به تخلفات انتظامی قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می شود. ماده 34- رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می نماید. آراء دادگاه عالی انتظامی قضات :: شکایت انتظامی در این جلسه تعدادی از شکات حضور نیافته‌اند و متهم نیز حاضر نشده است دادگاه پس از استماع [سخنان] شکات حاضر پرونده در وقت احتیاطی برای حضور سایر شکات قرار داده است بدون اینکه تعیین وقت مجدد نماید یا در مورد متهم اصلی … آیا ترامپ می‌تواند در ارجاع پرونده انتخابات به دادگاه عالی … 07/11/2020 · غیر از آن مورد خاص، دیوان عالی در دوران معاصر تنها در انتخابات سال 2000 مداخله کرد. در انتخابات سال 2000 بوش توانست با اختلاف بسیار اندکی، ال گور را در کالیفرنیا شکست دهد و با کسب آرای الکترال آن ایالت، به 271 رای الکترال برسد (مدارک مورد نیاز برای شکایت در دادگاه عالی قضات)

مدارک مورد نیاز برای شکایت در دادگاه عالی قضات…

(مدارک مورد نیاز برای شکایت در دادگاه عالی قضات)

-[مدارک مورد نیاز برای شکایت در دادگاه عالی قضات]-
دادسرای انتظامی قضات چیست؟ و چگونگی طرح شکایت در آن برای شکایت از قضات باید چه اقداماتی انجام داد؟ – تابناک … نحوه شکایت از قاضی در فرض تقصیر چگونه است؟ | چطور نحوه شکایت و مدارک مورد نیاز علیه قضات مرجع مطالبه خسارت از قاضی | گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک … راهنمای جامع طرح شکایت کیفری علیه قضات دادگستری :: شکایت … مدارک لازم برای طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات (قانون) آراء دادگاه عالی انتظامی قضات :: شکایت انتظامی آیا ترامپ می‌تواند در ارجاع پرونده انتخابات به دادگاه عالی … دادسرای انتظامی قضات چیست؟ و چگونگی طرح شکایت در آن برای شکایت از قضات باید چه اقداماتی انجام داد؟ – تابناک … نحوه شکایت از قاضی در فرض تقصیر چگونه است؟ | چطور نحوه شکایت و مدارک مورد نیاز علیه قضات مرجع مطالبه خسارت از قاضی | گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک … راهنمای جامع طرح شکایت کیفری علیه قضات دادگستری :: شکایت … مدارک لازم برای طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات (قانون) آراء دادگاه عالی انتظامی قضات :: شکایت انتظامی آیا ترامپ می‌تواند در ارجاع پرونده انتخابات به دادگاه عالی … دادسرای انتظامی قضات چیست؟ و چگونگی طرح شکایت در آن برای شکایت از قضات باید چه اقداماتی انجام داد؟ – تابناک … نحوه شکایت از قاضی در فرض تقصیر چگونه است؟ | چطور نحوه شکایت و مدارک مورد نیاز علیه قضات مرجع مطالبه خسارت از قاضی | گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک … راهنمای جامع طرح شکایت کیفری علیه قضات دادگستری :: شکایت … مدارک لازم برای طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات (قانون) آراء دادگاه عالی انتظامی قضات :: شکایت انتظامی آیا ترامپ می‌تواند در ارجاع پرونده انتخابات به دادگاه عالی … دادسرای انتظامی قضات چیست؟ و چگونگی طرح شکایت در آن برای شکایت از قضات باید چه اقداماتی انجام داد؟ – تابناک … نحوه شکایت از قاضی در فرض تقصیر چگونه است؟ | چطور نحوه شکایت و مدارک مورد نیاز علیه قضات مرجع مطالبه خسارت از قاضی | گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک … راهنمای جامع طرح شکایت کیفری علیه قضات دادگستری :: شکایت … مدارک لازم برای طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات (قانون) آراء دادگاه عالی انتظامی قضات :: شکایت انتظامی آیا ترامپ می‌تواند در ارجاع پرونده انتخابات به دادگاه عالی … دادسرای انتظامی قضات چیست؟ و چگونگی طرح شکایت در آن برای شکایت از قضات باید چه اقداماتی انجام داد؟ – تابناک … نحوه شکایت از قاضی در فرض تقصیر چگونه است؟ | چطور نحوه شکایت و مدارک مورد نیاز علیه قضات مرجع مطالبه خسارت از قاضی | گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک … راهنمای جامع طرح شکایت کیفری علیه قضات دادگستری :: شکایت … مدارک لازم برای طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات (قانون) آراء دادگاه عالی انتظامی قضات :: شکایت انتظامی آیا ترامپ می‌تواند در ارجاع پرونده انتخابات به دادگاه عالی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *