مستوره اردلان کوی دلبر

اشعار مستوره اردلان کردستانی – ادبستان شعر پارسی یا شمیمی است که از کوی شما می آید . آن شه حسن که غارتگر دین و دل ماست. چه خطا دید که از راه خطا می آید؟ جان شیرین کنم ایثار نسیمی که از او نکهت خسرو پرویزلقا می آید. ای طبیب از چه به مستوره نگاهی نکنی؟ دردمندی است به امید دوا � اشعار مستوره اردلان کردستانی مستوره زتو بوی وفایی نشنيده. شعر دوم: باد از مُلک خُتـَن غالیه‌ سا می آید. یا که از طـَرْفِ چمن پیک صبا می آید. یا نسیمی است ز چین نافه‌ گـشا می آید. یا شمیمی است که از <strong

کوی شما می آید مستوره کردستانی – sorankurdistani.com مستوره خود در این باره در صفحات 177 و 178 تاریخ اردلان، می نویسد: «در اوایل شهر محرم سنه 1247 زلال مرحمت ایزدی منطقی شراره طاعون شده و بازماندگان باز رو به ولایت نهادند. در حینی که از طرف دولت روسیه بقسویچ به سرداری مأمور و … بیوگرافی مستوره اردلان ماهشرف خانم قادری، متخلصه به (مستوره) و شهیر به (مستوره اَردلان) یا (مستوره کردستانی). تاریخ ولادت: 1220 هجری قمری، برابر با 1184 شمسی و 1805 میلادی. این تاریخ مبتنی است بر روایت مؤلف حدیقه ناصریه … مقاله در مورد تاریخ ، مستوره اردلان کردستانی، عمر خیام … ماه شرف خانم مستوره اردلان ویا به اختصار مستوره اردلان زاده ۱۱۸۴ ۱۸۰۵ ، درگذشته ۱۲۲۷ ۱۸۴۸ . شاعر، نویسنده و تاریخ‌نگار کرد ایرانی بود. وی در شهر سنندج در زندگینامه مستوره کردستانی – blogfa.com مستوره خود در این باره در صفحات 177 و 178 تاریخ اردلان، می نویسد: «در اوایل شهر محرم سنه 1247 زلال مرحمت ایزدی منطقی شراره طاعون شده و بازماندگان باز رو به ولایت نهادند. در حینی که از طرف دولت روسیه بقسویچ به سرداری مأمور و … شعر نو درباره دلبر دلبر. شاعر اردلان سرفراز . تو ای بال و پر من رفیق سفر من می میرم اگه سایت نباشه رو سر من تویی خود خود عشق که بی تو نفسم نیست کجا تو خونه داری که هر جا می رسم نیست اهل کدوم دیاری کجا تو خونه داری که قبله گاهم اونجاست هر جا که … کوی دلبر | مهر ۱۳۹۰ کوی دلبر – http://dafaabi.blogfa.com وبلاگ اطلاع رسانی کوی دلبر کوی دلبر – کردستان کوی دلبر – کردستان – بزرگترین وبلاگ فارسی . کوی دلبر. بزرگترین وبلاگ فارسی. کردستان . استان کردستان سنندج سنه. استان كردستان بخشی از سرزمین بزرگی است كه تحت حكومت مادها اداره می شده است . كردها یكی از شعبه های مشهور نژاد … ژیان نامه ی مستوره ی ئه رده لان ژیان نامه ی مستوره ی ئه رده لان (ژیاننامه‌ ی مه‌ ستووره‌ی کوردستانی شاعیر،نووسه‌ر ومێژوونووسی کورد) ماهشه‌‌ره‌ف خانم له‌ ساڵی1184کۆچیی هه‌تاوی به‌رانبه‌ر به‌ ساڵی1805ی زایینی له‌ کاتی ده‌سه‌ڵاتداریی ئه‌مانوڵڵا اشعار مستوره اردلان کردستانی – ادبستان شعر پارسی یا شمیمی است که از کوی شما می آید . آن شه حسن که غارتگر دین و دل ماست. چه خطا دید که از راه خطا می آید؟ جان شیرین کنم ایثار نسیمی که از او نکهت خسرو پرویزلقا می آید. ای طبیب از چه به مستوره نگاهی نکنی؟ دردمندی است به امید دوا � اشعار مستوره اردلان کردستانی مستوره زتو بوی وفایی نشنيده. شعر دوم: باد از مُلک خُتـَن غالیه‌ سا می آید. یا که از طـَرْفِ چمن پیک صبا می آید. یا نسیمی است ز چین نافه‌ گـشا می آید. یا شمیمی است که از کوی شما می آید مستوره کردستانی – sorankurdistani.com مستوره خود در این باره در صفحات 177 و 178 تاریخ اردلان، می نویسد: «در اوایل شهر محرم سنه 1247 زلال مرحمت ایزدی منطقی شراره طاعون شده و بازماندگان باز رو به ولایت نهادند. در حینی که از طرف دولت روسیه بقسویچ به سرداری مأمور و … بیوگرافی مستوره اردلان ماهشرف خانم قادری، متخلصه به (مستوره) و شهیر به (مستوره اَردلان) یا (مستوره کردستانی). تاریخ ولادت: 1220 هجری قمری، برابر با 1184 شمسی و 1805 میلادی. این تاریخ مبتنی است بر روایت مؤلف حدیقه ناصریه … مقاله در مورد تاریخ ، مستوره اردلان کردستانی، عمر خیام … ماه شرف خانم مستوره اردلان ویا به اختصار مستوره اردلان زاده ۱۱۸۴ ۱۸۰۵ ، درگذشته ۱۲۲۷ ۱۸۴۸ . شاعر، نویسنده و تاریخ‌نگار کرد ایرانی بود. وی در شهر سنندج در زندگینامه مستوره کردستانی – blogfa.com مستوره خود در این باره در صفحات 177 و 178 تاریخ اردلان، می نویسد: «در اوایل شهر محرم سنه 1247 زلال مرحمت ایزدی منطقی شراره طاعون شده و بازماندگان باز رو به ولایت نهادند. در حینی که از طرف دولت روسیه بقسویچ به سرداری مأمور و … شعر نو درباره دلبر دلبر. شاعر اردلان سرفراز . تو ای بال و پر من رفیق سفر من می میرم اگه سایت نباشه رو سر من تویی خود خود عشق که بی تو نفسم نیست کجا تو خونه داری که هر جا می رسم نیست اهل کدوم دیاری کجا تو خونه داری که قبله گاهم اونجاست هر جا که … کوی دلبر | مهر ۱۳۹۰ کوی دلبر – http://dafaabi.blogfa.com وبلاگ اطلاع رسانی کوی دلبر کوی دلبر – کردستان کوی دلبر – کردستان – بزرگترین وبلاگ فارسی . کوی دلبر. بزرگترین وبلاگ فارسی. کردستان . استان کردستان سنندج سنه. استان كردستان بخشی از سرزمین بزرگی است كه تحت حكومت مادها اداره می شده است . كردها یكی از شعبه های مشهور نژاد … ژیان نامه ی مستوره ی ئه رده لان ژیان نامه ی مستوره ی ئه رده لان (ژیاننامه‌ ی مه‌ ستووره‌ی کوردستانی شاعیر،نووسه‌ر ومێژوونووسی کورد) ماهشه‌‌ره‌ف خانم له‌ ساڵی1184کۆچیی هه‌تاوی به‌رانبه‌ر به‌ ساڵی1805ی زایینی له‌ کاتی ده‌سه‌ڵاتداریی ئه‌مانوڵڵا اشعار مستوره اردلان کردستانی – ادبستان شعر پارسی یا شمیمی است که از کوی شما می آید . آن شه حسن که غارتگر دین و دل ماست. چه خطا دید که از راه خطا می آید؟ جان شیرین کنم ایثار نسیمی که از او نکهت خسرو پرویزلقا می آید. ای طبیب از چه به مستوره نگاهی نکنی؟ دردمندی است به امید دوا � اشعار مستوره اردلان کردستانی مستوره زتو بوی وفایی نشنيده. شعر دوم: باد از مُلک خُتـَن غالیه‌ سا می آید. یا که از طـَرْفِ چمن پیک صبا می آید. یا نسیمی است ز چین نافه‌ گـشا می آید. یا شمیمی است که از کوی شما می آید مستوره کردستانی – sorankurdistani.com مستوره خود در این باره در صفحات 177 و 178 تاریخ اردلان، می نویسد: «در اوایل شهر محرم سنه 1247 زلال مرحمت ایزدی منطقی شراره طاعون شده و بازماندگان باز رو به ولایت نهادند. در حینی که از طرف دولت روسیه بقسویچ به سرداری مأمور و … بیوگرافی مستوره اردلان ماهشرف خانم قادری، متخلصه به (مستوره) و شهیر به (مستوره اَردلان) یا (مستوره کردستانی). تاریخ ولادت: 1220 هجری قمری، برابر با 1184 شمسی و 1805 میلادی. این تاریخ مبتنی است بر روایت مؤلف حدیقه ناصریه … مقاله در مورد تاریخ ، مستوره اردلان کردستانی، عمر خیام … ماه شرف خانم مستوره اردلان ویا به اختصار مستوره اردلان زاده ۱۱۸۴ ۱۸۰۵ ، درگذشته ۱۲۲۷ ۱۸۴۸ . شاعر، نویسنده و تاریخ‌نگار کرد ایرانی بود. وی در شهر سنندج در زندگینامه مستوره کردستانی – blogfa.com مستوره خود در این باره در صفحات 177 و 178 تاریخ اردلان، می نویسد: «در اوایل شهر محرم سنه 1247 زلال مرحمت ایزدی منطقی شراره طاعون شده و بازماندگان باز رو به ولایت نهادند. در حینی که از طرف دولت روسیه بقسویچ به سرداری مأمور و … شعر نو درباره دلبر دلبر. شاعر اردلان سرفراز . تو ای بال و پر من رفیق سفر من می میرم اگه سایت نباشه رو سر من تویی خود خود عشق که بی تو نفسم نیست کجا تو خونه داری که هر جا می رسم نیست اهل کدوم دیاری کجا تو خونه داری که قبله گاهم اونجاست هر جا که … کوی دلبر | مهر ۱۳۹۰ کوی دلبر – http://dafaabi.blogfa.com وبلاگ اطلاع رسانی کوی دلبر کوی دلبر – کردستان کوی دلبر – کردستان – بزرگترین وبلاگ فارسی . کوی دلبر. بزرگترین وبلاگ فارسی. کردستان . استان کردستان سنندج سنه. استان كردستان بخشی از سرزمین بزرگی است كه تحت حكومت مادها اداره می شده است . كردها یكی از شعبه های مشهور نژاد … ژیان نامه ی مستوره ی ئه رده لان ژیان نامه ی مستوره ی ئه رده لان (ژیاننامه‌ ی مه‌ ستووره‌ی کوردستانی شاعیر،نووسه‌ر ومێژوونووسی کورد) ماهشه‌‌ره‌ف خانم له‌ ساڵی1184کۆچیی هه‌تاوی به‌رانبه‌ر به‌ ساڵی1805ی زایینی له‌ کاتی ده‌سه‌ڵاتداریی ئه‌مانوڵڵا اشعار مستوره اردلان کردستانی – ادبستان شعر پارسی یا شمیمی است که از کوی شما می آید . آن شه حسن که غارتگر دین و دل ماست. چه خطا دید که از راه خطا می آید؟ جان شیرین کنم ایثار نسیمی که از او نکهت خسرو پرویزلقا می آید. ای طبیب از چه به مستوره نگاهی نکنی؟ دردمندی است به امید دوا � اشعار مستوره اردلان کردستانی مستوره زتو بوی وفایی نشنيده. شعر دوم: باد از مُلک خُتـَن غالیه‌ سا می آید. یا که از طـَرْفِ چمن پیک صبا می آید. یا نسیمی است ز چین نافه‌ گـشا می آید. یا شمیمی است که از کوی شما می آید مستوره کردستانی – sorankurdistani.com مستوره خود در این باره در صفحات 177 و 178 تاریخ اردلان، می نویسد: «در اوایل شهر محرم سنه 1247 زلال مرحمت ایزدی منطقی شراره طاعون شده و بازماندگان باز رو به ولایت نهادند. در حینی که از طرف دولت روسیه بقسویچ به سرداری مأمور و … بیوگرافی مستوره اردلان ماهشرف خانم قادری، متخلصه به (مستوره) و شهیر به (مستوره اَردلان) یا (مستوره کردستانی). تاریخ ولادت: 1220 هجری قمری، برابر با 1184 شمسی و 1805 میلادی. این تاریخ مبتنی است بر روایت مؤلف حدیقه ناصریه … مقاله در مورد تاریخ ، مستوره اردلان کردستانی، عمر خیام … ماه شرف خانم مستوره اردلان ویا به اختصار مستوره اردلان زاده ۱۱۸۴ ۱۸۰۵ ، درگذشته ۱۲۲۷ ۱۸۴۸ . شاعر، نویسنده و تاریخ‌نگار کرد ایرانی بود. وی در شهر سنندج در زندگینامه مستوره کردستانی – blogfa.com مستوره خود در این باره در صفحات 177 و 178 تاریخ اردلان، می نویسد: «در اوایل شهر محرم سنه 1247 زلال مرحمت ایزدی منطقی شراره طاعون شده و بازماندگان باز رو به ولایت نهادند. در حینی که از طرف دولت روسیه بقسویچ به سرداری مأمور و … شعر نو درباره دلبر دلبر. شاعر اردلان سرفراز . تو ای بال و پر من رفیق سفر من می میرم اگه سایت نباشه رو سر من تویی خود خود عشق که بی تو نفسم نیست کجا تو خونه داری که هر جا می رسم نیست اهل کدوم دیاری کجا تو خونه داری که قبله گاهم اونجاست هر جا که … کوی دلبر | مهر ۱۳۹۰ کوی دلبر – http://dafaabi.blogfa.com وبلاگ اطلاع رسانی کوی دلبر کوی دلبر – کردستان کوی دلبر – کردستان – بزرگترین وبلاگ فارسی . کوی دلبر. بزرگترین وبلاگ فارسی. کردستان . استان کردستان سنندج سنه. استان كردستان بخشی از سرزمین بزرگی است كه تحت حكومت مادها اداره می شده است . كردها یكی از شعبه های مشهور نژاد … ژیان نامه ی مستوره ی ئه رده لان ژیان نامه ی مستوره ی ئه رده لان (ژیاننامه‌ ی مه‌ ستووره‌ی کوردستانی شاعیر،نووسه‌ر ومێژوونووسی کورد) ماهشه‌‌ره‌ف خانم له‌ ساڵی1184کۆچیی هه‌تاوی به‌رانبه‌ر به‌ ساڵی1805ی زایینی له‌ کاتی ده‌سه‌ڵاتداریی ئه‌مانوڵڵا اشعار مستوره اردلان کردستانی – ادبستان شعر پارسی یا شمیمی است که از کوی شما می آید . آن شه حسن که غارتگر دین و دل ماست. چه خطا دید که از راه خطا می آید؟ جان شیرین کنم ایثار نسیمی که از او نکهت خسرو پرویزلقا می آید. ای طبیب از چه به مستوره نگاهی نکنی؟ دردمندی است به امید دوا � اشعار مستوره اردلان کردستانی مستوره زتو بوی وفایی نشنيده. شعر دوم: باد از مُلک خُتـَن غالیه‌ سا می آید. یا که از طـَرْفِ چمن پیک صبا می آید. یا نسیمی است ز چین نافه‌ گـشا می آید. یا شمیمی است که از کوی شما می آید مستوره کردستانی – sorankurdistani.com مستوره خود در این باره در صفحات 177 و 178 تاریخ اردلان، می نویسد: «در اوایل شهر محرم سنه 1247 زلال مرحمت ایزدی منطقی شراره طاعون شده و بازماندگان باز رو به ولایت نهادند. در حینی که از طرف دولت روسیه بقسویچ به سرداری مأمور و … بیوگرافی مستوره اردلان ماهشرف خانم قادری، متخلصه به (مستوره) و شهیر به (مستوره اَردلان) یا (مستوره کردستانی). تاریخ ولادت: 1220 هجری قمری، برابر با 1184 شمسی و 1805 میلادی. این تاریخ مبتنی است بر روایت مؤلف حدیقه ناصریه … مقاله در مورد تاریخ ، مستوره اردلان کردستانی، عمر خیام … ماه شرف خانم مستوره اردلان ویا به اختصار مستوره اردلان زاده ۱۱۸۴ ۱۸۰۵ ، درگذشته ۱۲۲۷ ۱۸۴۸ . شاعر، نویسنده و تاریخ‌نگار کرد ایرانی بود. وی در شهر سنندج در زندگینامه مستوره کردستانی – blogfa.com مستوره خود در این باره در صفحات 177 و 178 تاریخ اردلان، می نویسد: «در اوایل شهر محرم سنه 1247 زلال مرحمت ایزدی منطقی شراره طاعون شده و بازماندگان باز رو به ولایت نهادند. در حینی که از طرف دولت روسیه بقسویچ به سرداری مأمور و … شعر نو درباره دلبر دلبر. شاعر اردلان سرفراز . تو ای بال و پر من رفیق سفر من می میرم اگه سایت نباشه رو سر من تویی خود خود عشق که بی تو نفسم نیست کجا تو خونه داری که هر جا می رسم نیست اهل کدوم دیاری کجا تو خونه داری که قبله گاهم اونجاست هر جا که … کوی دلبر | مهر ۱۳۹۰ کوی دلبر – http://dafaabi.blogfa.com وبلاگ اطلاع رسانی کوی دلبر کوی دلبر – کردستان کوی دلبر – کردستان – بزرگترین وبلاگ فارسی . کوی دلبر. بزرگترین وبلاگ فارسی. کردستان . استان کردستان سنندج سنه. استان كردستان بخشی از سرزمین بزرگی است كه تحت حكومت مادها اداره می شده است . كردها یكی از شعبه های مشهور نژاد … ژیان نامه ی مستوره ی ئه رده لان ژیان نامه ی مستوره ی ئه رده لان (ژیاننامه‌ ی مه‌ ستووره‌ی کوردستانی شاعیر،نووسه‌ر ومێژوونووسی کورد) ماهشه‌‌ره‌ف خانم له‌ ساڵی1184کۆچیی هه‌تاوی به‌رانبه‌ر به‌ ساڵی1805ی زایینی له‌ کاتی ده‌سه‌ڵاتداریی ئه‌مانوڵڵا (مستوره اردلان کوی دلبر)

مستوره اردلان کوی دلبر…

(مستوره اردلان کوی دلبر)

-[مستوره اردلان کوی دلبر]-
اشعار مستوره اردلان کردستانی – ادبستان شعر پارسی اشعار مستوره اردلان کردستانی مستوره کردستانی – sorankurdistani.com بیوگرافی مستوره اردلان مقاله در مورد تاریخ ، مستوره اردلان کردستانی، عمر خیام … زندگینامه مستوره کردستانی – blogfa.com شعر نو درباره دلبر کوی دلبر | مهر ۱۳۹۰ کوی دلبر – کردستان ژیان نامه ی مستوره ی ئه رده لان اشعار مستوره اردلان کردستانی – ادبستان شعر پارسی اشعار مستوره اردلان کردستانی مستوره کردستانی – sorankurdistani.com بیوگرافی مستوره اردلان مقاله در مورد تاریخ ، مستوره اردلان کردستانی، عمر خیام … زندگینامه مستوره کردستانی – blogfa.com شعر نو درباره دلبر کوی دلبر | مهر ۱۳۹۰ کوی دلبر – کردستان ژیان نامه ی مستوره ی ئه رده لان اشعار مستوره اردلان کردستانی – ادبستان شعر پارسی اشعار مستوره اردلان کردستانی مستوره کردستانی – sorankurdistani.com بیوگرافی مستوره اردلان مقاله در مورد تاریخ ، مستوره اردلان کردستانی، عمر خیام … زندگینامه مستوره کردستانی – blogfa.com شعر نو درباره دلبر کوی دلبر | مهر ۱۳۹۰ کوی دلبر – کردستان ژیان نامه ی مستوره ی ئه رده لان اشعار مستوره اردلان کردستانی – ادبستان شعر پارسی اشعار مستوره اردلان کردستانی مستوره کردستانی – sorankurdistani.com بیوگرافی مستوره اردلان مقاله در مورد تاریخ ، مستوره اردلان کردستانی، عمر خیام … زندگینامه مستوره کردستانی – blogfa.com شعر نو درباره دلبر کوی دلبر | مهر ۱۳۹۰ کوی دلبر – کردستان ژیان نامه ی مستوره ی ئه رده لان اشعار مستوره اردلان کردستانی – ادبستان شعر پارسی اشعار مستوره اردلان کردستانی مستوره کردستانی – sorankurdistani.com بیوگرافی مستوره اردلان مقاله در مورد تاریخ ، مستوره اردلان کردستانی، عمر خیام … زندگینامه مستوره کردستانی – blogfa.com شعر نو درباره دلبر کوی دلبر | مهر ۱۳۹۰ کوی دلبر – کردستان ژیان نامه ی مستوره ی ئه رده لان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *