میرسد ما هم ز جمع کم می شویم

میرسد روزی که بی هم میشویم یک به یک از جمع هم کم یک به یک از جمع هم کم می شویم میرسد روزی که ما در خاطرات موجب خندیدن و غم می شویم گاه گاهی یاد ما کن ای رفیق میرسد روزی که بی هم میشویم. 99. می پسندم. 6 … گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۴ حسن نوشته: همیشه از خود سوال میکردم آیا روزی می توانم با عزیزانم در جهان آخرت گرد <s

rong>هم جمع شویم تا اینکه این شعر بسیار زیبا توسط خواننده ای ایرانی ولی با تصاویر نامناسب خوانده شد این قسمت شعر که می فرماید من و تو بی من تو … گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۷۴ ما ز بالاییم و بالا می رویم یعنی کثرتی که به وحدت رسیده به مقام بالاتر وجود ارتقا می یابد ولی بدان معنی نیست که من و تو تبدیل به ما می شویم اصلا این وحدت به معنی اتحاد نیست بلکه من و تو وقتی از وجود خود می گذریم وجود یگانه … احترام آزادی: بی هم می شویم، مسعود عطائی می رسد روزی که ما افسوس ، بی هم می شویم. یک پس از دیگر ز جمع دوستان کم می شویم" مسعود عطائی . ۱۷ آوریل ۲۰۱۵. ارسال شده توسط احترام آزادی در ۸:۳۰. پیام جدیدتر پیام قدیمی تر صفحه اصلی. صفحات. احترام آزادی ـ تماس ـ تذکر مهم; صد و … من مانده ام تنهای تنها……. میرسد روزی که بی هم میشویم یک به یک از جمع هم کم می شویم میرسد روزی که ما در خاطرات موجب خندیدن و غم می شویم گاه گاهی یاد ما کن ای رفیق می رسد روزی که بی هم می شویم. ترامپ: ایران اگر کرم بریزد بلایی سرش می آوریم که تا حالا … بابا جمع کنید چرت وپرت گفتن و. احتمالا شما جیباتون پراز پولع وپشتتون گرم تمام بلاها سرمون آورده دیگه چی مونده هی می‌آید شر ور میگید. نفستون از جای گرم در میاد . کاربر ناشناس 6 1 پاسخ 1399/7/19 -00:10. ترامپ مو طلایی رنگ موهات حنای� خام فروشیِ کتیرایِ ارز آور | خبرگزاری صدا و سیما 18/11/2020 · نحوه برداشت کتیرا را هم برای ما توضیح می‌دهد: «ابتدا اطراف ساقه گون را با کندن گودال‌های ۲۰ سانتی متری خالی و سپس با تیغ‌های مخصوص با ساقه برش موازی ایجاد می‌کنیم تا شیره گون یعنی کتیرا پس از چند روز به بیرون تراوش کند.» گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴ “ما رخ ز شکر افروخته ” چون در میمانم “شکر” را “سکر”=”مستی” ، میخوانم تا برایم مفهوم گردد. ?☹ محمد خاکشور نوشته: در بیت دوم : گر سیل عالم پر شود هرموج چون اشتر شود؛ طبیعتا باید در معنی واژه از حذف شده باشد بدین معنی که گنجور » اقبال لاهوری » زبور عجم » چون چراغ لاله سوزم در … می اگر ریزد ز تاک من ازوست . خاکم و از مهر او آئینه ام. می توان دیدن نوا در سینه ام. از رخ او فال پیغمبر گرفت. ملت حق از شکوهش فر گرفت. قوت دین مبین فرموده اش. کائنات آئین پذیر از دوده اش. مرسل حق کرد نامش بوتراب. حق «یدالله» خو انشا درمورد علم بهتر است یا ثروت؟ بین خودمان باشد بعضی از ما هم علم‌هایی آموخته‌ایم که برای دستیابی به شغل به هیچ‌وجه نمی‌تواند گره‌ای از مشکل ما باز کند و به قول بعضی‌هاآن علم ما به مفت هم نمی‌ارزد. امروز که در خود اندیشه می‌کنیم متوجه می‌شویم عمر� میرسد روزی که بی هم میشویم یک به یک از جمع هم کم یک به یک از جمع هم کم می شویم میرسد روزی که ما در خاطرات موجب خندیدن و غم می شویم گاه گاهی یاد ما کن ای رفیق میرسد روزی که بی هم میشویم. 99. می پسندم. 6 … گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۴ حسن نوشته: همیشه از خود سوال میکردم آیا روزی می توانم با عزیزانم در جهان آخرت گرد هم جمع شویم تا اینکه این شعر بسیار زیبا توسط خواننده ای ایرانی ولی با تصاویر نامناسب خوانده شد این قسمت شعر که می فرماید من و تو بی من تو … گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۷۴ ما ز بالاییم و بالا می رویم یعنی کثرتی که به وحدت رسیده به مقام بالاتر وجود ارتقا می یابد ولی بدان معنی نیست که من و تو تبدیل به ما می شویم اصلا این وحدت به معنی اتحاد نیست بلکه من و تو وقتی از وجود خود می گذریم وجود یگانه … احترام آزادی: بی هم می شویم، مسعود عطائی می رسد روزی که ما افسوس ، بی هم می شویم. یک پس از دیگر ز جمع دوستان کم می شویم" مسعود عطائی . ۱۷ آوریل ۲۰۱۵. ارسال شده توسط احترام آزادی در ۸:۳۰. پیام جدیدتر پیام قدیمی تر صفحه اصلی. صفحات. احترام آزادی ـ تماس ـ تذکر مهم; صد و … من مانده ام تنهای تنها……. میرسد روزی که بی هم میشویم یک به یک از جمع هم کم می شویم میرسد روزی که ما در خاطرات موجب خندیدن و غم می شویم گاه گاهی یاد ما کن ای رفیق می رسد روزی که بی هم می شویم. ترامپ: ایران اگر کرم بریزد بلایی سرش می آوریم که تا حالا … بابا جمع کنید چرت وپرت گفتن و. احتمالا شما جیباتون پراز پولع وپشتتون گرم تمام بلاها سرمون آورده دیگه چی مونده هی می‌آید شر ور میگید. نفستون از جای گرم در میاد . کاربر ناشناس 6 1 پاسخ 1399/7/19 -00:10. ترامپ مو طلایی رنگ موهات حنای� خام فروشیِ کتیرایِ ارز آور | خبرگزاری صدا و سیما 18/11/2020 · نحوه برداشت کتیرا را هم برای ما توضیح می‌دهد: «ابتدا اطراف ساقه گون را با کندن گودال‌های ۲۰ سانتی متری خالی و سپس با تیغ‌های مخصوص با ساقه برش موازی ایجاد می‌کنیم تا شیره گون یعنی کتیرا پس از چند روز به بیرون تراوش کند.» گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴ “ما رخ ز شکر افروخته ” چون در میمانم “شکر” را “سکر”=”مستی” ، میخوانم تا برایم مفهوم گردد. ?☹ محمد خاکشور نوشته: در بیت دوم : گر سیل عالم پر شود هرموج چون اشتر شود؛ طبیعتا باید در معنی واژه از حذف شده باشد بدین معنی که گنجور » اقبال لاهوری » زبور عجم » چون چراغ لاله سوزم در … می اگر ریزد ز تاک من ازوست . خاکم و از مهر او آئینه ام. می توان دیدن نوا در سینه ام. از رخ او فال پیغمبر گرفت. ملت حق از شکوهش فر گرفت. قوت دین مبین فرموده اش. کائنات آئین پذیر از دوده اش. مرسل حق کرد نامش بوتراب. حق «یدالله» خو انشا درمورد علم بهتر است یا ثروت؟ بین خودمان باشد بعضی از ما هم علم‌هایی آموخته‌ایم که برای دستیابی به شغل به هیچ‌وجه نمی‌تواند گره‌ای از مشکل ما باز کند و به قول بعضی‌هاآن علم ما به مفت هم نمی‌ارزد. امروز که در خود اندیشه می‌کنیم متوجه می‌شویم عمر� میرسد روزی که بی هم میشویم یک به یک از جمع هم کم یک به یک از جمع هم کم می شویم میرسد روزی که ما در خاطرات موجب خندیدن و غم می شویم گاه گاهی یاد ما کن ای رفیق میرسد روزی که بی هم میشویم. 99. می پسندم. 6 … گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۴ حسن نوشته: همیشه از خود سوال میکردم آیا روزی می توانم با عزیزانم در جهان آخرت گرد هم جمع شویم تا اینکه این شعر بسیار زیبا توسط خواننده ای ایرانی ولی با تصاویر نامناسب خوانده شد این قسمت شعر که می فرماید من و تو بی من تو … گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۷۴ ما ز بالاییم و بالا می رویم یعنی کثرتی که به وحدت رسیده به مقام بالاتر وجود ارتقا می یابد ولی بدان معنی نیست که من و تو تبدیل به ما می شویم اصلا این وحدت به معنی اتحاد نیست بلکه من و تو وقتی از وجود خود می گذریم وجود یگانه … احترام آزادی: بی هم می شویم، مسعود عطائی می رسد روزی که ما افسوس ، بی هم می شویم. یک پس از دیگر ز جمع دوستان کم می شویم" مسعود عطائی . ۱۷ آوریل ۲۰۱۵. ارسال شده توسط احترام آزادی در ۸:۳۰. پیام جدیدتر پیام قدیمی تر صفحه اصلی. صفحات. احترام آزادی ـ تماس ـ تذکر مهم; صد و … من مانده ام تنهای تنها……. میرسد روزی که بی هم میشویم یک به یک از جمع هم کم می شویم میرسد روزی که ما در خاطرات موجب خندیدن و غم می شویم گاه گاهی یاد ما کن ای رفیق می رسد روزی که بی هم می شویم. ترامپ: ایران اگر کرم بریزد بلایی سرش می آوریم که تا حالا … بابا جمع کنید چرت وپرت گفتن و. احتمالا شما جیباتون پراز پولع وپشتتون گرم تمام بلاها سرمون آورده دیگه چی مونده هی می‌آید شر ور میگید. نفستون از جای گرم در میاد . کاربر ناشناس 6 1 پاسخ 1399/7/19 -00:10. ترامپ مو طلایی رنگ موهات حنای� خام فروشیِ کتیرایِ ارز آور | خبرگزاری صدا و سیما 18/11/2020 · نحوه برداشت کتیرا را هم برای ما توضیح می‌دهد: «ابتدا اطراف ساقه گون را با کندن گودال‌های ۲۰ سانتی متری خالی و سپس با تیغ‌های مخصوص با ساقه برش موازی ایجاد می‌کنیم تا شیره گون یعنی کتیرا پس از چند روز به بیرون تراوش کند.» گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴ “ما رخ ز شکر افروخته ” چون در میمانم “شکر” را “سکر”=”مستی” ، میخوانم تا برایم مفهوم گردد. ?☹ محمد خاکشور نوشته: در بیت دوم : گر سیل عالم پر شود هرموج چون اشتر شود؛ طبیعتا باید در معنی واژه از حذف شده باشد بدین معنی که گنجور » اقبال لاهوری » زبور عجم » چون چراغ لاله سوزم در … می اگر ریزد ز تاک من ازوست . خاکم و از مهر او آئینه ام. می توان دیدن نوا در سینه ام. از رخ او فال پیغمبر گرفت. ملت حق از شکوهش فر گرفت. قوت دین مبین فرموده اش. کائنات آئین پذیر از دوده اش. مرسل حق کرد نامش بوتراب. حق «یدالله» خو انشا درمورد علم بهتر است یا ثروت؟ بین خودمان باشد بعضی از ما هم علم‌هایی آموخته‌ایم که برای دستیابی به شغل به هیچ‌وجه نمی‌تواند گره‌ای از مشکل ما باز کند و به قول بعضی‌هاآن علم ما به مفت هم نمی‌ارزد. امروز که در خود اندیشه می‌کنیم متوجه می‌شویم عمر� میرسد روزی که بی هم میشویم یک به یک از جمع هم کم یک به یک از جمع هم کم می شویم میرسد روزی که ما در خاطرات موجب خندیدن و غم می شویم گاه گاهی یاد ما کن ای رفیق میرسد روزی که بی هم میشویم. 99. می پسندم. 6 … گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۴ حسن نوشته: همیشه از خود سوال میکردم آیا روزی می توانم با عزیزانم در جهان آخرت گرد هم جمع شویم تا اینکه این شعر بسیار زیبا توسط خواننده ای ایرانی ولی با تصاویر نامناسب خوانده شد این قسمت شعر که می فرماید من و تو بی من تو … گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۷۴ ما ز بالاییم و بالا می رویم یعنی کثرتی که به وحدت رسیده به مقام بالاتر وجود ارتقا می یابد ولی بدان معنی نیست که من و تو تبدیل به ما می شویم اصلا این وحدت به معنی اتحاد نیست بلکه من و تو وقتی از وجود خود می گذریم وجود یگانه … احترام آزادی: بی هم می شویم، مسعود عطائی می رسد روزی که ما افسوس ، بی هم می شویم. یک پس از دیگر ز جمع دوستان کم می شویم" مسعود عطائی . ۱۷ آوریل ۲۰۱۵. ارسال شده توسط احترام آزادی در ۸:۳۰. پیام جدیدتر پیام قدیمی تر صفحه اصلی. صفحات. احترام آزادی ـ تماس ـ تذکر مهم; صد و … من مانده ام تنهای تنها……. میرسد روزی که بی هم میشویم یک به یک از جمع هم کم می شویم میرسد روزی که ما در خاطرات موجب خندیدن و غم می شویم گاه گاهی یاد ما کن ای رفیق می رسد روزی که بی هم می شویم. ترامپ: ایران اگر کرم بریزد بلایی سرش می آوریم که تا حالا … بابا جمع کنید چرت وپرت گفتن و. احتمالا شما جیباتون پراز پولع وپشتتون گرم تمام بلاها سرمون آورده دیگه چی مونده هی می‌آید شر ور میگید. نفستون از جای گرم در میاد . کاربر ناشناس 6 1 پاسخ 1399/7/19 -00:10. ترامپ مو طلایی رنگ موهات حنای� خام فروشیِ کتیرایِ ارز آور | خبرگزاری صدا و سیما 18/11/2020 · نحوه برداشت کتیرا را هم برای ما توضیح می‌دهد: «ابتدا اطراف ساقه گون را با کندن گودال‌های ۲۰ سانتی متری خالی و سپس با تیغ‌های مخصوص با ساقه برش موازی ایجاد می‌کنیم تا شیره گون یعنی کتیرا پس از چند روز به بیرون تراوش کند.» گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴ “ما رخ ز شکر افروخته ” چون در میمانم “شکر” را “سکر”=”مستی” ، میخوانم تا برایم مفهوم گردد. ?☹ محمد خاکشور نوشته: در بیت دوم : گر سیل عالم پر شود هرموج چون اشتر شود؛ طبیعتا باید در معنی واژه از حذف شده باشد بدین معنی که گنجور » اقبال لاهوری » زبور عجم » چون چراغ لاله سوزم در … می اگر ریزد ز تاک من ازوست . خاکم و از مهر او آئینه ام. می توان دیدن نوا در سینه ام. از رخ او فال پیغمبر گرفت. ملت حق از شکوهش فر گرفت. قوت دین مبین فرموده اش. کائنات آئین پذیر از دوده اش. مرسل حق کرد نامش بوتراب. حق «یدالله» خو انشا درمورد علم بهتر است یا ثروت؟ بین خودمان باشد بعضی از ما هم علم‌هایی آموخته‌ایم که برای دستیابی به شغل به هیچ‌وجه نمی‌تواند گره‌ای از مشکل ما باز کند و به قول بعضی‌هاآن علم ما به مفت هم نمی‌ارزد. امروز که در خود اندیشه می‌کنیم متوجه می‌شویم عمر� میرسد روزی که بی هم میشویم یک به یک از جمع هم کم یک به یک از جمع هم کم می شویم میرسد روزی که ما در خاطرات موجب خندیدن و غم می شویم گاه گاهی یاد ما کن ای رفیق میرسد روزی که بی هم میشویم. 99. می پسندم. 6 … گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۴ حسن نوشته: همیشه از خود سوال میکردم آیا روزی می توانم با عزیزانم در جهان آخرت گرد هم جمع شویم تا اینکه این شعر بسیار زیبا توسط خواننده ای ایرانی ولی با تصاویر نامناسب خوانده شد این قسمت شعر که می فرماید من و تو بی من تو … گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۷۴ ما ز بالاییم و بالا می رویم یعنی کثرتی که به وحدت رسیده به مقام بالاتر وجود ارتقا می یابد ولی بدان معنی نیست که من و تو تبدیل به ما می شویم اصلا این وحدت به معنی اتحاد نیست بلکه من و تو وقتی از وجود خود می گذریم وجود یگانه … احترام آزادی: بی هم می شویم، مسعود عطائی می رسد روزی که ما افسوس ، بی هم می شویم. یک پس از دیگر ز جمع دوستان کم می شویم" مسعود عطائی . ۱۷ آوریل ۲۰۱۵. ارسال شده توسط احترام آزادی در ۸:۳۰. پیام جدیدتر پیام قدیمی تر صفحه اصلی. صفحات. احترام آزادی ـ تماس ـ تذکر مهم; صد و … من مانده ام تنهای تنها……. میرسد روزی که بی هم میشویم یک به یک از جمع هم کم می شویم میرسد روزی که ما در خاطرات موجب خندیدن و غم می شویم گاه گاهی یاد ما کن ای رفیق می رسد روزی که بی هم می شویم. ترامپ: ایران اگر کرم بریزد بلایی سرش می آوریم که تا حالا … بابا جمع کنید چرت وپرت گفتن و. احتمالا شما جیباتون پراز پولع وپشتتون گرم تمام بلاها سرمون آورده دیگه چی مونده هی می‌آید شر ور میگید. نفستون از جای گرم در میاد . کاربر ناشناس 6 1 پاسخ 1399/7/19 -00:10. ترامپ مو طلایی رنگ موهات حنای� خام فروشیِ کتیرایِ ارز آور | خبرگزاری صدا و سیما 18/11/2020 · نحوه برداشت کتیرا را هم برای ما توضیح می‌دهد: «ابتدا اطراف ساقه گون را با کندن گودال‌های ۲۰ سانتی متری خالی و سپس با تیغ‌های مخصوص با ساقه برش موازی ایجاد می‌کنیم تا شیره گون یعنی کتیرا پس از چند روز به بیرون تراوش کند.» گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴ “ما رخ ز شکر افروخته ” چون در میمانم “شکر” را “سکر”=”مستی” ، میخوانم تا برایم مفهوم گردد. ?☹ محمد خاکشور نوشته: در بیت دوم : گر سیل عالم پر شود هرموج چون اشتر شود؛ طبیعتا باید در معنی واژه از حذف شده باشد بدین معنی که گنجور » اقبال لاهوری » زبور عجم » چون چراغ لاله سوزم در … می اگر ریزد ز تاک من ازوست . خاکم و از مهر او آئینه ام. می توان دیدن نوا در سینه ام. از رخ او فال پیغمبر گرفت. ملت حق از شکوهش فر گرفت. قوت دین مبین فرموده اش. کائنات آئین پذیر از دوده اش. مرسل حق کرد نامش بوتراب. حق «یدالله» خو انشا درمورد علم بهتر است یا ثروت؟ بین خودمان باشد بعضی از ما هم علم‌هایی آموخته‌ایم که برای دستیابی به شغل به هیچ‌وجه نمی‌تواند گره‌ای از مشکل ما باز کند و به قول بعضی‌هاآن علم ما به مفت هم نمی‌ارزد. امروز که در خود اندیشه می‌کنیم متوجه می‌شویم عمر� (میرسد ما هم ز جمع کم می شویم)

میرسد ما هم ز جمع کم می شویم…

(میرسد ما هم ز جمع کم می شویم)

-[میرسد ما هم ز جمع کم می شویم]-
میرسد روزی که بی هم میشویم یک به یک از جمع هم کم گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۴ گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۷۴ احترام آزادی: بی هم می شویم، مسعود عطائی من مانده ام تنهای تنها……. ترامپ: ایران اگر کرم بریزد بلایی سرش می آوریم که تا حالا … خام فروشیِ کتیرایِ ارز آور | خبرگزاری صدا و سیما گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴ گنجور » اقبال لاهوری » زبور عجم » چون چراغ لاله سوزم در … انشا درمورد علم بهتر است یا ثروت؟ میرسد روزی که بی هم میشویم یک به یک از جمع هم کم گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۴ گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۷۴ احترام آزادی: بی هم می شویم، مسعود عطائی من مانده ام تنهای تنها……. ترامپ: ایران اگر کرم بریزد بلایی سرش می آوریم که تا حالا … خام فروشیِ کتیرایِ ارز آور | خبرگزاری صدا و سیما گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴ گنجور » اقبال لاهوری » زبور عجم » چون چراغ لاله سوزم در … انشا درمورد علم بهتر است یا ثروت؟ میرسد روزی که بی هم میشویم یک به یک از جمع هم کم گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۴ گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۷۴ احترام آزادی: بی هم می شویم، مسعود عطائی من مانده ام تنهای تنها……. ترامپ: ایران اگر کرم بریزد بلایی سرش می آوریم که تا حالا … خام فروشیِ کتیرایِ ارز آور | خبرگزاری صدا و سیما گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴ گنجور » اقبال لاهوری » زبور عجم » چون چراغ لاله سوزم در … انشا درمورد علم بهتر است یا ثروت؟ میرسد روزی که بی هم میشویم یک به یک از جمع هم کم گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۴ گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۷۴ احترام آزادی: بی هم می شویم، مسعود عطائی من مانده ام تنهای تنها……. ترامپ: ایران اگر کرم بریزد بلایی سرش می آوریم که تا حالا … خام فروشیِ کتیرایِ ارز آور | خبرگزاری صدا و سیما گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴ گنجور » اقبال لاهوری » زبور عجم » چون چراغ لاله سوزم در … انشا درمورد علم بهتر است یا ثروت؟ میرسد روزی که بی هم میشویم یک به یک از جمع هم کم گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۴ گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۷۴ احترام آزادی: بی هم می شویم، مسعود عطائی من مانده ام تنهای تنها……. ترامپ: ایران اگر کرم بریزد بلایی سرش می آوریم که تا حالا … خام فروشیِ کتیرایِ ارز آور | خبرگزاری صدا و سیما گنجور » مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴ گنجور » اقبال لاهوری » زبور عجم » چون چراغ لاله سوزم در … انشا درمورد علم بهتر است یا ثروت؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *