پامو ببوس نوکر

‭BBC Pashto‬ – ‮لنډ خبرونه‬ – ‮د پاپ پخواني نوکر ته سزا … د پاپ بندیکت پخواني نوکر ته د ۱۸ میاشتو سزا اورول شوې ده. پر هغه تور دې چې د پاپ له شخصي آپارتمان څخه یې محرم … بهش خیانت کردم… | تبادل نظر نی نی سایت عذاب وجدان دارم لطفا راهنماییم کنید…دوم دبیرستان بودم که تو مجازی تو گروه تلگرام با یکی آشنا شدم و از قضا فهمیدم دوست،دوست پسر دوست صمیمیمه،باهم قرار گذاشتیم Nazareshakhsi | ۱۳۹۸/۱۲/۱ – ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بله خانم، تشکر بلدی گفت دستتون درد نکنه گفتم نچ نچ پامو ببو

بعد بگو که پامو بوسید و دوباره تشکر کرد و پول 20 هزار تومن رو انداختم زیر پاهام و پامو گذاشتم روش گفتم بازم بوسش کن و تشکر کن تا پولتم بدم که بازم پامو بابت پول … Nazareshakhsi – nazarejenabalichie.blogfa.com Nazareshakhsi Nazarat va saligheha. Nazarat va saligheha. من و پسر عمو 1 وقت نیس، پاشو بگو من ادامه میدم! | بلاگ وقت نیس، پاشو بگو من ادامه میدم!,اینکه اکثرا مدعی باشن راهی که میخوای بری اشتباهه، روحیتو نابود میکنه! اینکه اکثرا چشمشون به امروزه و را در سایت عذر مرا پذیرا باشید 🙁 بخوانید تربیت فرید (فتیش) روز بعدی که همدیگه رو دیدیم ظهر حموم رفته بودم و وقتی سوار ماشین شدم چیزی نگفتم و اون هم چیزی نگفت تا این که بهش گفتم چرا وظیفتو انجام نمیدی من دیگه نمیگم و خودت باید از من درخواست لیسیدن پامو بکنی و فرید گفت باشه که بهش … بلوچی کا نوآموز افسانہ نگار، آصف یات | حال حوال معراج لعل بہ حثیتِ بلوچ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بلوچی لکھنے اور پڑھنے میں عرصہ لگا۔ البتہ یہ ادب کردن کلاهبردار منم پامو کردم تو یه کفش و گفتم من نه خسارت میخوام و نه کوتاه میام و فقط برای اینکه ادبت کتم یه وکیل میگیرم و ثابت میکنم که کلاهبرداری و اونوقت باید ۶ ماه بری آب خنک بخوری … (واقعا هم تصمیم داشتم همچین کاری بکنم …) دو روزی … پاموک :: بود…هست…نیست دوست عزیز دوست داشتنی با صداقت آرامش بخش مهربون لطیف و صاحب یه قلب زلال و پاک تولدت مبارک? لیس زدن جورابای خواهرم منم که ديگه واقآ دستو پامو گم کرده بودمو ديگه احساس ميکردم کار از کار گذشته و يجوري ته دلم انگار دلم ميخواست بهش بگم که من واقآ چرا داشتم اين کارو ميکردمو احساس ميکردم که اگه همه چي رو بهش بگم بهتره….بعدش برگشتم گفتم بهش ‭BBC Pashto‬ – ‮لنډ خبرونه‬ – ‮د پاپ پخواني نوکر ته سزا … د پاپ بندیکت پخواني نوکر ته د ۱۸ میاشتو سزا اورول شوې ده. پر هغه تور دې چې د پاپ له شخصي آپارتمان څخه یې محرم … بهش خیانت کردم… | تبادل نظر نی نی سایت عذاب وجدان دارم لطفا راهنماییم کنید…دوم دبیرستان بودم که تو مجازی تو گروه تلگرام با یکی آشنا شدم و از قضا فهمیدم دوست،دوست پسر دوست صمیمیمه،باهم قرار گذاشتیم Nazareshakhsi | ۱۳۹۸/۱۲/۱ – ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بله خانم، تشکر بلدی گفت دستتون درد نکنه گفتم نچ نچ پامو ببوس بعد بگو که پامو بوسید و دوباره تشکر کرد و پول 20 هزار تومن رو انداختم زیر پاهام و پامو گذاشتم روش گفتم بازم بوسش کن و تشکر کن تا پولتم بدم که بازم پامو بابت پول … Nazareshakhsi – nazarejenabalichie.blogfa.com Nazareshakhsi Nazarat va saligheha. Nazarat va saligheha. من و پسر عمو 1 وقت نیس، پاشو بگو من ادامه میدم! | بلاگ وقت نیس، پاشو بگو من ادامه میدم!,اینکه اکثرا مدعی باشن راهی که میخوای بری اشتباهه، روحیتو نابود میکنه! اینکه اکثرا چشمشون به امروزه و را در سایت عذر مرا پذیرا باشید 🙁 بخوانید تربیت فرید (فتیش) روز بعدی که همدیگه رو دیدیم ظهر حموم رفته بودم و وقتی سوار ماشین شدم چیزی نگفتم و اون هم چیزی نگفت تا این که بهش گفتم چرا وظیفتو انجام نمیدی من دیگه نمیگم و خودت باید از من درخواست لیسیدن پامو بکنی و فرید گفت باشه که بهش … بلوچی کا نوآموز افسانہ نگار، آصف یات | حال حوال معراج لعل بہ حثیتِ بلوچ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بلوچی لکھنے اور پڑھنے میں عرصہ لگا۔ البتہ یہ ادب کردن کلاهبردار منم پامو کردم تو یه کفش و گفتم من نه خسارت میخوام و نه کوتاه میام و فقط برای اینکه ادبت کتم یه وکیل میگیرم و ثابت میکنم که کلاهبرداری و اونوقت باید ۶ ماه بری آب خنک بخوری … (واقعا هم تصمیم داشتم همچین کاری بکنم …) دو روزی … پاموک :: بود…هست…نیست دوست عزیز دوست داشتنی با صداقت آرامش بخش مهربون لطیف و صاحب یه قلب زلال و پاک تولدت مبارک? لیس زدن جورابای خواهرم منم که ديگه واقآ دستو پامو گم کرده بودمو ديگه احساس ميکردم کار از کار گذشته و يجوري ته دلم انگار دلم ميخواست بهش بگم که من واقآ چرا داشتم اين کارو ميکردمو احساس ميکردم که اگه همه چي رو بهش بگم بهتره….بعدش برگشتم گفتم بهش ‭BBC Pashto‬ – ‮لنډ خبرونه‬ – ‮د پاپ پخواني نوکر ته سزا … د پاپ بندیکت پخواني نوکر ته د ۱۸ میاشتو سزا اورول شوې ده. پر هغه تور دې چې د پاپ له شخصي آپارتمان څخه یې محرم … بهش خیانت کردم… | تبادل نظر نی نی سایت عذاب وجدان دارم لطفا راهنماییم کنید…دوم دبیرستان بودم که تو مجازی تو گروه تلگرام با یکی آشنا شدم و از قضا فهمیدم دوست،دوست پسر دوست صمیمیمه،باهم قرار گذاشتیم Nazareshakhsi | ۱۳۹۸/۱۲/۱ – ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بله خانم، تشکر بلدی گفت دستتون درد نکنه گفتم نچ نچ پامو ببوس بعد بگو که پامو بوسید و دوباره تشکر کرد و پول 20 هزار تومن رو انداختم زیر پاهام و پامو گذاشتم روش گفتم بازم بوسش کن و تشکر کن تا پولتم بدم که بازم پامو بابت پول … Nazareshakhsi – nazarejenabalichie.blogfa.com Nazareshakhsi Nazarat va saligheha. Nazarat va saligheha. من و پسر عمو 1 وقت نیس، پاشو بگو من ادامه میدم! | بلاگ وقت نیس، پاشو بگو من ادامه میدم!,اینکه اکثرا مدعی باشن راهی که میخوای بری اشتباهه، روحیتو نابود میکنه! اینکه اکثرا چشمشون به امروزه و را در سایت عذر مرا پذیرا باشید 🙁 بخوانید تربیت فرید (فتیش) روز بعدی که همدیگه رو دیدیم ظهر حموم رفته بودم و وقتی سوار ماشین شدم چیزی نگفتم و اون هم چیزی نگفت تا این که بهش گفتم چرا وظیفتو انجام نمیدی من دیگه نمیگم و خودت باید از من درخواست لیسیدن پامو بکنی و فرید گفت باشه که بهش … بلوچی کا نوآموز افسانہ نگار، آصف یات | حال حوال معراج لعل بہ حثیتِ بلوچ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بلوچی لکھنے اور پڑھنے میں عرصہ لگا۔ البتہ یہ ادب کردن کلاهبردار منم پامو کردم تو یه کفش و گفتم من نه خسارت میخوام و نه کوتاه میام و فقط برای اینکه ادبت کتم یه وکیل میگیرم و ثابت میکنم که کلاهبرداری و اونوقت باید ۶ ماه بری آب خنک بخوری … (واقعا هم تصمیم داشتم همچین کاری بکنم …) دو روزی … پاموک :: بود…هست…نیست دوست عزیز دوست داشتنی با صداقت آرامش بخش مهربون لطیف و صاحب یه قلب زلال و پاک تولدت مبارک? لیس زدن جورابای خواهرم منم که ديگه واقآ دستو پامو گم کرده بودمو ديگه احساس ميکردم کار از کار گذشته و يجوري ته دلم انگار دلم ميخواست بهش بگم که من واقآ چرا داشتم اين کارو ميکردمو احساس ميکردم که اگه همه چي رو بهش بگم بهتره….بعدش برگشتم گفتم بهش ‭BBC Pashto‬ – ‮لنډ خبرونه‬ – ‮د پاپ پخواني نوکر ته سزا … د پاپ بندیکت پخواني نوکر ته د ۱۸ میاشتو سزا اورول شوې ده. پر هغه تور دې چې د پاپ له شخصي آپارتمان څخه یې محرم … بهش خیانت کردم… | تبادل نظر نی نی سایت عذاب وجدان دارم لطفا راهنماییم کنید…دوم دبیرستان بودم که تو مجازی تو گروه تلگرام با یکی آشنا شدم و از قضا فهمیدم دوست،دوست پسر دوست صمیمیمه،باهم قرار گذاشتیم Nazareshakhsi | ۱۳۹۸/۱۲/۱ – ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بله خانم، تشکر بلدی گفت دستتون درد نکنه گفتم نچ نچ پامو ببوس بعد بگو که پامو بوسید و دوباره تشکر کرد و پول 20 هزار تومن رو انداختم زیر پاهام و پامو گذاشتم روش گفتم بازم بوسش کن و تشکر کن تا پولتم بدم که بازم پامو بابت پول … Nazareshakhsi – nazarejenabalichie.blogfa.com Nazareshakhsi Nazarat va saligheha. Nazarat va saligheha. من و پسر عمو 1 وقت نیس، پاشو بگو من ادامه میدم! | بلاگ وقت نیس، پاشو بگو من ادامه میدم!,اینکه اکثرا مدعی باشن راهی که میخوای بری اشتباهه، روحیتو نابود میکنه! اینکه اکثرا چشمشون به امروزه و را در سایت عذر مرا پذیرا باشید 🙁 بخوانید تربیت فرید (فتیش) روز بعدی که همدیگه رو دیدیم ظهر حموم رفته بودم و وقتی سوار ماشین شدم چیزی نگفتم و اون هم چیزی نگفت تا این که بهش گفتم چرا وظیفتو انجام نمیدی من دیگه نمیگم و خودت باید از من درخواست لیسیدن پامو بکنی و فرید گفت باشه که بهش … بلوچی کا نوآموز افسانہ نگار، آصف یات | حال حوال معراج لعل بہ حثیتِ بلوچ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بلوچی لکھنے اور پڑھنے میں عرصہ لگا۔ البتہ یہ ادب کردن کلاهبردار منم پامو کردم تو یه کفش و گفتم من نه خسارت میخوام و نه کوتاه میام و فقط برای اینکه ادبت کتم یه وکیل میگیرم و ثابت میکنم که کلاهبرداری و اونوقت باید ۶ ماه بری آب خنک بخوری … (واقعا هم تصمیم داشتم همچین کاری بکنم …) دو روزی … پاموک :: بود…هست…نیست دوست عزیز دوست داشتنی با صداقت آرامش بخش مهربون لطیف و صاحب یه قلب زلال و پاک تولدت مبارک? لیس زدن جورابای خواهرم منم که ديگه واقآ دستو پامو گم کرده بودمو ديگه احساس ميکردم کار از کار گذشته و يجوري ته دلم انگار دلم ميخواست بهش بگم که من واقآ چرا داشتم اين کارو ميکردمو احساس ميکردم که اگه همه چي رو بهش بگم بهتره….بعدش برگشتم گفتم بهش ‭BBC Pashto‬ – ‮لنډ خبرونه‬ – ‮د پاپ پخواني نوکر ته سزا … د پاپ بندیکت پخواني نوکر ته د ۱۸ میاشتو سزا اورول شوې ده. پر هغه تور دې چې د پاپ له شخصي آپارتمان څخه یې محرم … بهش خیانت کردم… | تبادل نظر نی نی سایت عذاب وجدان دارم لطفا راهنماییم کنید…دوم دبیرستان بودم که تو مجازی تو گروه تلگرام با یکی آشنا شدم و از قضا فهمیدم دوست،دوست پسر دوست صمیمیمه،باهم قرار گذاشتیم Nazareshakhsi | ۱۳۹۸/۱۲/۱ – ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بله خانم، تشکر بلدی گفت دستتون درد نکنه گفتم نچ نچ پامو ببوس بعد بگو که پامو بوسید و دوباره تشکر کرد و پول 20 هزار تومن رو انداختم زیر پاهام و پامو گذاشتم روش گفتم بازم بوسش کن و تشکر کن تا پولتم بدم که بازم پامو بابت پول … Nazareshakhsi – nazarejenabalichie.blogfa.com Nazareshakhsi Nazarat va saligheha. Nazarat va saligheha. من و پسر عمو 1 وقت نیس، پاشو بگو من ادامه میدم! | بلاگ وقت نیس، پاشو بگو من ادامه میدم!,اینکه اکثرا مدعی باشن راهی که میخوای بری اشتباهه، روحیتو نابود میکنه! اینکه اکثرا چشمشون به امروزه و را در سایت عذر مرا پذیرا باشید 🙁 بخوانید تربیت فرید (فتیش) روز بعدی که همدیگه رو دیدیم ظهر حموم رفته بودم و وقتی سوار ماشین شدم چیزی نگفتم و اون هم چیزی نگفت تا این که بهش گفتم چرا وظیفتو انجام نمیدی من دیگه نمیگم و خودت باید از من درخواست لیسیدن پامو بکنی و فرید گفت باشه که بهش … بلوچی کا نوآموز افسانہ نگار، آصف یات | حال حوال معراج لعل بہ حثیتِ بلوچ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بلوچی لکھنے اور پڑھنے میں عرصہ لگا۔ البتہ یہ ادب کردن کلاهبردار منم پامو کردم تو یه کفش و گفتم من نه خسارت میخوام و نه کوتاه میام و فقط برای اینکه ادبت کتم یه وکیل میگیرم و ثابت میکنم که کلاهبرداری و اونوقت باید ۶ ماه بری آب خنک بخوری … (واقعا هم تصمیم داشتم همچین کاری بکنم …) دو روزی … پاموک :: بود…هست…نیست دوست عزیز دوست داشتنی با صداقت آرامش بخش مهربون لطیف و صاحب یه قلب زلال و پاک تولدت مبارک? لیس زدن جورابای خواهرم منم که ديگه واقآ دستو پامو گم کرده بودمو ديگه احساس ميکردم کار از کار گذشته و يجوري ته دلم انگار دلم ميخواست بهش بگم که من واقآ چرا داشتم اين کارو ميکردمو احساس ميکردم که اگه همه چي رو بهش بگم بهتره….بعدش برگشتم گفتم بهش (پامو ببوس نوکر)

پامو ببوس نوکر…

(پامو ببوس نوکر)

-[پامو ببوس نوکر]-
‭BBC Pashto‬ – ‮لنډ خبرونه‬ – ‮د پاپ پخواني نوکر ته سزا … بهش خیانت کردم… | تبادل نظر نی نی سایت Nazareshakhsi | ۱۳۹۸/۱۲/۱ – ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ Nazareshakhsi – nazarejenabalichie.blogfa.com وقت نیس، پاشو بگو من ادامه میدم! | بلاگ تربیت فرید (فتیش) بلوچی کا نوآموز افسانہ نگار، آصف یات | حال حوال ادب کردن کلاهبردار پاموک :: بود…هست…نیست لیس زدن جورابای خواهرم ‭BBC Pashto‬ – ‮لنډ خبرونه‬ – ‮د پاپ پخواني نوکر ته سزا … بهش خیانت کردم… | تبادل نظر نی نی سایت Nazareshakhsi | ۱۳۹۸/۱۲/۱ – ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ Nazareshakhsi – nazarejenabalichie.blogfa.com وقت نیس، پاشو بگو من ادامه میدم! | بلاگ تربیت فرید (فتیش) بلوچی کا نوآموز افسانہ نگار، آصف یات | حال حوال ادب کردن کلاهبردار پاموک :: بود…هست…نیست لیس زدن جورابای خواهرم ‭BBC Pashto‬ – ‮لنډ خبرونه‬ – ‮د پاپ پخواني نوکر ته سزا … بهش خیانت کردم… | تبادل نظر نی نی سایت Nazareshakhsi | ۱۳۹۸/۱۲/۱ – ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ Nazareshakhsi – nazarejenabalichie.blogfa.com وقت نیس، پاشو بگو من ادامه میدم! | بلاگ تربیت فرید (فتیش) بلوچی کا نوآموز افسانہ نگار، آصف یات | حال حوال ادب کردن کلاهبردار پاموک :: بود…هست…نیست لیس زدن جورابای خواهرم ‭BBC Pashto‬ – ‮لنډ خبرونه‬ – ‮د پاپ پخواني نوکر ته سزا … بهش خیانت کردم… | تبادل نظر نی نی سایت Nazareshakhsi | ۱۳۹۸/۱۲/۱ – ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ Nazareshakhsi – nazarejenabalichie.blogfa.com وقت نیس، پاشو بگو من ادامه میدم! | بلاگ تربیت فرید (فتیش) بلوچی کا نوآموز افسانہ نگار، آصف یات | حال حوال ادب کردن کلاهبردار پاموک :: بود…هست…نیست لیس زدن جورابای خواهرم ‭BBC Pashto‬ – ‮لنډ خبرونه‬ – ‮د پاپ پخواني نوکر ته سزا … بهش خیانت کردم… | تبادل نظر نی نی سایت Nazareshakhsi | ۱۳۹۸/۱۲/۱ – ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ Nazareshakhsi – nazarejenabalichie.blogfa.com وقت نیس، پاشو بگو من ادامه میدم! | بلاگ تربیت فرید (فتیش) بلوچی کا نوآموز افسانہ نگار، آصف یات | حال حوال ادب کردن کلاهبردار پاموک :: بود…هست…نیست لیس زدن جورابای خواهرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *